LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Procedureverloop
Hof Den Haag, 18-09-2019, nr. BK-18/01089, ECLI:NL:GHDHA:2019:2542, Notamail 2019, nr 245

Gerelateerde thema's
Fiscale boetes aanslagbelastingen (art. 67a, 67d en 67e AWR)
Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
V is samen met haar echtgenoot M directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV. In 2012 hebben M en V een perceel grond voor € 850.000 verkocht aan de BV. De Inspecteur stelt dat de waarde van het perceel ten tijde van de verkoop niet hoger was dan € 625.000 en dat het verschil tussen deze waarde en de verkoopprijs moet worden aangemerkt als verkapte winstuitdeling aan M en V. Hierop legt de Inspecteur aan V over het jaar 2012 een navorderingsaanslag op, waarin een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 112.500 (de helft van de verkapte winstuitdeling) in aanmerking is genomen. Tevens legt de Inspecteur een vergrijpboete op (art. 67e lid 1 AWR), omdat het volgens de Inspecteur aan opzet van V is te wijten dat de aanslag in de eerste instantie tot een te laag bedrag is vastgesteld. In geschil is of bij de verkoop van het perceel aan de BV sprake is geweest van een verkapte winstuitdeling en of V met opzet de aangifte in 2012 onjuist heeft gedaan.

Hof
Voor een verkapte winstuitdeling is een vermogensverschuiving vereist van de BV naar V die leidt tot de verarming van de BV en waarvan zowel de BV als V zich bewust zijn. Daarom moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.