LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Procedureverloop
Hof Den Haag, 18-09-2019, nr. BK-18/01089, ECLI:NL:GHDHA:2019:2542, Notamail 2019, nr 245

Gerelateerde thema's
Fiscale boetes aanslagbelastingen (art. 67a, 67d en 67e AWR)
Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
V is samen met haar echtgenoot M directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV. In 2012 hebben M en V een perceel grond voor € 850.000 verkocht aan de BV. De Inspecteur stelt dat de waarde van het perceel ten tijde van de verkoop niet hoger was dan € 625.000 en dat het verschil tussen deze waarde en de verkoopprijs moet worden aangemerkt als verkapte winstuitdeling aan M en V. Hierop legt de Inspecteur aan V over het jaar 2012 een navorderingsaanslag op, waarin een belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang van € 112.500 (de helft van de verkapte winstuitdeling) in aanmerking is genomen. Tevens legt de Inspecteur een vergrijpboete op (art. 67e lid 1 AWR), omdat het volgens de Inspecteur aan opzet van V is te wijten dat de aanslag in de eerste instantie tot een te laag bedrag is vastgesteld. In geschil is of bij de verkoop van het perceel aan de BV sprake is geweest van een verkapte winstuitdeling en of V met opzet de aangifte in 2012 onjuist heeft gedaan.

Hof
Voor een verkapte winstuitdeling is een vermogensverschuiving vereist van de BV naar V die leidt tot de verarming van de BV en waarvan zowel de BV als V zich bewust zijn. Daarom moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.