LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vaststelling vereffenaarsloon in positieve nalatenschap door Kantonrechter

Uitspraak

Leeftijdsvereiste voor toepassing startersvrijstelling is niet discriminatoir

Uitspraak

Voor de verwerping van een Europese nalatenschap gelden geen extra vormvoorschriften

Uitspraak

Notaris heeft koper onvoldoende gewaarschuwd voor aansprakelijkheid voor door verkoper verschuldigde canon

Uitspraak

Economisch eigendom volstaat voor toepassing scheidingsregeling voor kwalificatie als eigen woning

Uitspraak

Verschuldigde erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last bij erfgename

Uitspraak

Na bedrijfsbeëindiging kwalificeert voormalig tuinbouwer voor levering van bouwkavel nog steeds als btw-ondernemer

Uitspraak

Bestemmingswijziging is onvoldoende voor toepassing woningtarief overdrachtsbelasting

Uitspraak

Geen strijd met onderzoeks- en Belehrungsplicht bij verkoop perceel aan ondernemer

Uitspraak

Geen compensatie box 3 heffing indien niet tijdig bezwaar is gemaakt

Koopsom die ter garantstelling op derdengeldenrekening is blijven staan is voor de btw niettemin een ontvangen vergoeding

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 09-05-2022, nr. BRE - 20 _ 9356, ECLI:NL:RBZWB:2022:2534

Gerelateerde thema's
Tijdstip van verschuldigdheid (art. 13 Wet OB)


Mail a friend

Casus
X levert op 4 december 2018 een onroerende zaak. Uit de akte van levering blijkt dat de koopsom is voldaan door storting op de derdengeldenrekening van de betrokken notaris. X heeft een andere onroerende zaak gekocht waarvan de levering plaats zal vinden in maart 2019. Het in december 2018 ontvangen bedrag blijft in opdracht van X op de derdengeldenrekening staan als garantstelling inzake de transactie van maart 2019. Het gereserveerde bedrag is in maart 2019 verrekend bij de afwikkeling van de andere transactie. Met betrekking tot de levering van december 2018 voldoet X de verschuldigde btw op de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2019. Dat acht de Inspecteur onjuist en legt een naheffingsaanslag omzetbelasting op over het vierde kwartaal 2018 en een verzuimboete wegens niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting.

Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt voorop dat er geen factuur is uitgereikt hoewel dat wel had gemoeten. Waarom dat niet gebeurd is, is de Rechtbank onduidelijk gebleven. De Rechtbank oordeelt dat de BTW over de levering van een onroerende zaak op basis van art. 13 lid 2 Wet OB 1968 uiterlijk is verschuldigd op de datum dat vaststaat dat de koopsom is ontvangen op de derdengeldenrekening van de notaris en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.