LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Door te schenken en terug te lenen is een schenking ter zake des doods gemaakt

Uitspraak

Schenking gevolgd door terugleenconstructie was schenking ter zake des doods

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

Ook bij onteigening was de in de overeenkomst opgenomen meerwaardeclausule van toepassing

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Aandelen worden verkregen door een rechtspersoon en beroep op doorkijkarresten treft geen doel

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-12-2019, nr. BRE - 18 _ 2280, ECLI:NL:RBZWB:2019:5675

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
A verkrijgt bij akte van levering een onroerende zaak voor de prijs van 415.000. Vast staat dat de onroerende zaak is ontworpen en gebouwd als woning. Daarna is het achtereenvolgend gebruikt als parochieel centrum, distributiekantoor en woning. Hierna is de onroerende zaak verbouwd tot hotel met restaurant. Hierbij is onder meer een aanbouw met daarin een spoelkeuken gerealiseerd. Ook zijn er muren verwijderd teneinde een tweetal restaurants, een entree met garderobe, een veranda en meerdere toiletten te creëren. Een aantal kamers op de eerste en tweede verdieping is in gebruik genomen als woning, de rest diende ten tijde van de overdracht aan A als kamers voor een Bed & Breakfast. De gemeentelijke bestemming van de onroerende zaak is blijkens de WOZ-beschikking aangeduid als "niet-woning deels in gebruik als woning". In de kadastrale registratie staat de onroerende zaak omschreven als "bedrijvigheid (industrie)". Bij de levering is aangifte overdrachtsbelasting gedaan voor een bedrag van € 24.900, zijnde 6% van € 415.000. Nadien heeft A bezwaar gemaakt tegen dit bedrag, stellende dat het in casu om een tarief van 2% hoort te gaan, nu de onroerende zaak de aard van een woning heeft behouden. De Inspecteur is gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoetgekomen en heeft het tarief van 2% van toepassing verklaard op € 150.000 van de totale tegenprestatie. A is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.