LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Uitspraak

Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen

Uitspraak

In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning

Uitspraak

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Uitspraak

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Uitspraak

Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens

Uitspraak

Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001

Uitspraak

Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie

Uitspraak

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-12-2019, nr. BRE - 18 _ 2280, ECLI:NL:RBZWB:2019:5675

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
A verkrijgt bij akte van levering een onroerende zaak voor de prijs van 415.000. Vast staat dat de onroerende zaak is ontworpen en gebouwd als woning. Daarna is het achtereenvolgend gebruikt als parochieel centrum, distributiekantoor en woning. Hierna is de onroerende zaak verbouwd tot hotel met restaurant. Hierbij is onder meer een aanbouw met daarin een spoelkeuken gerealiseerd. Ook zijn er muren verwijderd teneinde een tweetal restaurants, een entree met garderobe, een veranda en meerdere toiletten te creëren. Een aantal kamers op de eerste en tweede verdieping is in gebruik genomen als woning, de rest diende ten tijde van de overdracht aan A als kamers voor een Bed & Breakfast. De gemeentelijke bestemming van de onroerende zaak is blijkens de WOZ-beschikking aangeduid als "niet-woning deels in gebruik als woning". In de kadastrale registratie staat de onroerende zaak omschreven als "bedrijvigheid (industrie)". Bij de levering is aangifte overdrachtsbelasting gedaan voor een bedrag van € 24.900, zijnde 6% van € 415.000. Nadien heeft A bezwaar gemaakt tegen dit bedrag, stellende dat het in casu om een tarief van 2% hoort te gaan, nu de onroerende zaak de aard van een woning heeft behouden. De Inspecteur is gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoetgekomen en heeft het tarief van 2% van toepassing verklaard op € 150.000 van de totale tegenprestatie. A is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.