LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Heffing box 3 niet in strijd met Eerste Protocol van het EVRM want geen sprake van individuele buitensporige last

Procedureverloop
Hoge Raad, 10-06-2016, nr. 14/05020, ECLI:NL:HR:2016:1129
A-G Hoge Raad, 16-02-2016, nr. 14/05020, ECLI:NL:PHR:2016:41
Hof Den Haag, 19-08-2014, nr. BK-13-01402, ECLI:NL:GHDHA:2014:2861

Gerelateerde thema's
Rendementsgrondslag (art. 5.3 Wet IB 2001)
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (art. 5.1 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
A is in 1996 naar Noorwegen verhuisd. Hij is eigenaar van in Nederland gelegen onroerende zaken. Als A met zijn echtgenote in Nederland is, verblijven zij in de woning. De woning wordt niet verhuurd. Ter zake van de woning is aan A een aanslag inkomstenbelasting opgelegd. A maakt bezwaar en komt in beroep tegen deze aanslag. Volgens A is de box 3 heffing in zijn geval in strijd met het recht op ongestoord genot van eigendom zoals is vastgelegd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM.

Hof
Per 1 januari 2001 is de vermogensbelasting en progressieve inkomstenbelastingheffing over het werkelijk genoten inkomen uit vermogen afgeschaft in ruil voor een forfaitaire rendementsheffing. Hiermee werd beoogd het belastingstelsel robuuster te maken (vereenvoudiging en vermindering van ongewenste belastingontwijking). Volgens het Hof is de wetgever met deze wijziging binnen de hem toekomende ruime beoordelingsmarge gebleven. Zodat de forfaitaire regeling niet in strijd is met Europees recht (zie ook HR 28 oktober 2011, nr 10/03727, ECLI:NL:HR:2011:BR2011).
In dit geval is evenmin sprake van een individuele, buitensporige last. Het feit dat de woning geen liquide middelen oplevert waarmee de forfaitaire rendementsheffing kan worden betaald, maakt de last niet buitensporig, aldus het Hof.

A-G
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 28 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.