LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Belastbaar feit (Vervallen, zie BLKB2011/1803M)

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: testamentaire lijfrente-uitkering niet belast als periodieke uitkering

Beleidsbesluiten

Reactie SvF: Belastinglatentie evenredig toerekenen

Beleidsbesluiten

Levering en verhuur van onroerende zaken (Vervallen, zie BLKB2013/1686M)

Beleidsbesluiten

Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (Vervallen, zie DGB 2010/415 M)

Beleidsbesluiten

Belastbaar feit; juridische fusie of taakoverdracht tussen algemeen nut beogende instellingen of verenigingen (Vervallen, zie CPP2010/0002M)

Beleidsbesluiten

Vrijstelling; diverse onderwerpen (Vervallen, zie CPP2010/0002M)

Beleidsbesluiten

Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen (vervallen, zie BLKB 2012/175M)

Beleidsbesluiten

KEW, SEW, BEW en voor 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (Vervallen, zie BLKB2014/1763M)

Beleidsbesluiten

Brief SvF: contante waarde lijfrenteverplichting niet aftrekbaar

Open in nieuw venster

Startersvrijstelling en 2%-tarief

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 29-06-2021
Nummer: 2021-121034
Besluit is vervallen: Nee
Notamail: 2021, nr 168
Gerelateerde thema's: Startersvrijstelling
Tarief overdrachtsbelasting
Schriftelijke verklaring en onvoorziene omstandigheden
Samenvatting:

Als gevolg van de invoering van de Wet differentiatie overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 geldt voor de verkrijging van woningen onder bepaalde voorwaarden een verlaagd tarief van 2% of een startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. De Staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit met toepassing van de hardheidsclausule voor een tweetal specifieke situaties  goedkeuringen gegeven.

De eerste goedkeuring (opgenomen in onderdeel 2 van het besluit) voorziet erin dat een onvoorziene omstandigheid die zich voordoet ná de ondertekening van de koopovereenkomst, maar vóór het tijdstip van de verkrijging, onder voorwaarden niet in de weg hoeft te staan aan de toepassing van het verlaagde tarief van 2% respectievelijk de startersvrijstelling.

De tweede goedkeuring (opgenomen in onderdeel 3 van het besluit) betreft de toepassing van de startersvrijstelling bij de verkrijging op dezelfde dag van zowel een beperkt recht dat betrekking heeft op een woning als de blote eigendom van dezelfde woning. Hoewel sprake is van twee verkrijgingen, kan toch op beide verkrijgingen de startersvrijstelling worden toegepast. Voorwaarde is wel dat zou zijn voldaan aan de woningwaardegrens als de blote eigendom en het beperkte recht in één verkrijging van de volle eigendom hadden plaatsgevonden. De verklaring voor toepassing van de startersvrijstelling moet in dit geval aan een van de twee notariële akten worden gehecht. Aan de andere notariële akte wordt een kopie van de verklaring voor toepassing van de startersvrijstelling gehecht en een beroep gedaan op deze goedkeuring.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.