LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Uitspraak

Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag

Verzoek tot nietigverklaring testament vanwege wilsonbekwaamheid afgewezen omdat testateur nog leeft

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 08-08-2019, nr. C/09/571526 / HA RK 19-256, ECLI:NL:RBDHA:2019:8184, Notamail 2019, nr 188

Gerelateerde thema's
Beschermingsbewind (art. 1:431 - 1:440 BW)


Mail a friend

Casus
De goederen van X staan onder bewind. Kandidaat-notaris (hierna: K-N) heeft een testament voor X opgemaakt en gepasseerd en de declaratie naar bewindvoerder Y gestuurd. Y verzoekt de Rechtbank om voor recht te verklaren dat X ten tijde van het maken van zijn uiterste wil wilsonbekwaam was en dat het (laatste) testament van X nietig is. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de procedure tot het verkrijgen van een verklaring voor recht en de procedure om te komen tot vernietiging van het testament, geen verzoekschriftprocedures maar dagvaardingsprocedures zijn. Een verklaring voor recht kan in een verzoekschriftprocedure slechts worden gegeven indien dat verzoek voldoende rechtstreeks verband houdt met het hoofdverzoek. In deze zaak is dat niet in geval, waardoor gelet op het bepaalde in art. 69 Rv, de procedure dient te worden voortgezet volgens de regels die gelden voor de dagvaardingsprocedure. Onduidelijk is echter wie als gedaagde partij dient te worden aangemerkt. Aangezien een testament tot stand komt door een eenzijdige ongerichte rechtshandeling en pas werking heeft vanaf het moment dat de testateur is overleden, is een tegenpartij thans nog niet aan te wijzen. Bovendien kan nietigverklaring van het testament naar het oordeel van de Rechtbank pas aan de orde zijn nadat X ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.