LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Procedureverloop
Hoge Raad, 10-05-2019, nr. 18/00773, ECLI:NL:HR:2019:707, Notamail 2019, nr 110

Gerelateerde thema's
Ongehuwd samenwonen
Vergoedingsrechten
Algemene bepalingen overeenkomst


Mail a friend

Casus
M en V hebben met elkaar samen gewoond in de woning die eigendom is van M. Er is geen samenlevingsovereenkomst gesloten. De woning is verbouwd en de kosten hiervan zijn betaald door V. V vordert het nominale bedrag van de financiering, omdat ze de verbouwing uit haar priv√©vermogen heeft betaald. De Rechtbank heeft de vordering toegewezen en het Hof heeft de vordering afgewezen.

Hoge Raad
Omdat de woning uitsluitend in eigendom toebehoort aan M, vloeit geen vergoedingsrecht uit een eenvoudige gemeenschap voort. Ook kan art. 1:87 BW niet analoog worden toegepast, omdat deze bepaling uit het huwelijksvermogensrecht niet van toepassing is op informele samenwoners. Wel kan een vergoedingsrecht tussen informele samenwoners voortvloeien uit het algemene verbintenissenrecht (Boek 6 BW). Dit kan ten eerste wanneer sprake is van een overeenkomst die de vermogensrechtelijke aspecten van de samenleving regelt (art. 6:213 BW), daarbij rekening houdend met de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). V heeft echter onvoldoende gesteld om een dergelijke overeenkomst of afspraak aan te nemen. 
Ten tweede zou op grond van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) een vergoedingsrecht kunnen bestaan. Voor ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat M kosten heeft bespaard die hij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.