LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Uitspraak

Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Procedureverloop
Hoge Raad, 10-05-2019, nr. 18/00773, ECLI:NL:HR:2019:707, Notamail 2019, nr 110

Gerelateerde thema's
Ongehuwd samenwonen
Vergoedingsrechten
Algemene bepalingen overeenkomst


Mail a friend

Casus
M en V hebben met elkaar samen gewoond in de woning die eigendom is van M. Er is geen samenlevingsovereenkomst gesloten. De woning is verbouwd en de kosten hiervan zijn betaald door V. V vordert het nominale bedrag van de financiering, omdat ze de verbouwing uit haar priv√©vermogen heeft betaald. De Rechtbank heeft de vordering toegewezen en het Hof heeft de vordering afgewezen.

Hoge Raad
Omdat de woning uitsluitend in eigendom toebehoort aan M, vloeit geen vergoedingsrecht uit een eenvoudige gemeenschap voort. Ook kan art. 1:87 BW niet analoog worden toegepast, omdat deze bepaling uit het huwelijksvermogensrecht niet van toepassing is op informele samenwoners. Wel kan een vergoedingsrecht tussen informele samenwoners voortvloeien uit het algemene verbintenissenrecht (Boek 6 BW). Dit kan ten eerste wanneer sprake is van een overeenkomst die de vermogensrechtelijke aspecten van de samenleving regelt (art. 6:213 BW), daarbij rekening houdend met de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW). V heeft echter onvoldoende gesteld om een dergelijke overeenkomst of afspraak aan te nemen. 
Ten tweede zou op grond van onverschuldigde betaling (art. 6:203 BW) of ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW) een vergoedingsrecht kunnen bestaan. Voor ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat M kosten heeft bespaard die hij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.