LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Procedureverloop
Hoge Raad, 24-01-2020, nr. 18/04640, ECLI:NL:HR:2020:113, Notamail 2020, nr 41
Hof Arnhem-Leeuwarden, 07-08-2018, nr. 200.136.887, ECLI:NL:GHARL:2018:7116
Rechtbank Almelo, 27-06-2012, nr. 122088 / HA ZA 11 - 570, ECLI:NL:RBALM:2012:BX0780

Gerelateerde thema's
Verkrijging van onroerende zaken door verjaring (art. 3:99 - 3:102 BW)


Mail a friend

Casus
A, B en C zijn broers. In 1984 levert A een boerderij met grond en schuren (hierna: de boerderij) aan Y, de echtgenote van C. In de leveringsakte is bepaald dat Y de boerderij niet mag vervreemden zonder toestemming van A. Bij notariële akte verleden in 2008 hebben C en Y erkend dat de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van A door verloop van 20 jaar is verjaard en dat B ten gevolge van extinctieve verjaring eigenaar is geworden van de boerderij (art. 3:306 BW).
B stelt dat hij de boerderij sinds 1983 in gebruik had voor stalling van kleinvee en dat A het gebruik van de boerderij - al voor de verkoop aan Y - zelf aan C had verleend. A stelt dat B onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door misbruik te maken van de wanprestatie van Y jegens hem. Voorts stelt A dat B niet alleen van de wanprestatie van Y heeft geprofiteerd, maar die wanprestatie ook heeft uitgelokt en bevorderd.

Rechtbank
Op basis van andere tussen deze partijen gevoerde procedures concludeert de Rechtbank dat B geen ondubbelzinnig bezit heeft gehad van de boerderij, maar slechts houder was en dat dit ook voor B volstrekt helder was. De Rechtbank oordeelt voorts dat B jegens A onrechtmatig heeft ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.