LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Uitspraak

Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Procedureverloop
Hof Den Haag, 12-05-2020, nr. 200.255.304/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:891
Rechtbank Den Haag, 16-01-2019, nr. C-09-533622-HA ZA 17-596, ECLI:NL:RBDHA:2019:4, Notamail 2019, nr 17

Gerelateerde thema's
Erfrecht algemene bepalingen (art. 4:1 - 4:8 BW)


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 2016 in gemeenschap van goederen gehuwd. Tijdens hun huwelijksreis in het buitenland, twee weken na de huwelijkssluiting, overlijden ze binnen een half uur na elkaar. Beiden hebben geen testament laten opmaken en zij hebben allebei geen afstammelingen. In geschil is wie de erfgenamen van V zijn.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat V eerst is overleden en M daarna. Omdat de volgorde van overlijden van M en V bekend is, wordt niet toegekomen aan de commoriëntenregeling van art. 4:2 BW. In de wetsgeschiedenis is namelijk expliciet niet gekozen voor de toepassing van art. 4:2 BW in gevallen, waarbij de volgorde van overlijden wel zeker is, maar personen kort na elkaar overlijden. In beginsel is de erfgenaam van V dus M (art. 4:10 lid 1 onder a BW).
Volgens de Rechtbank is sprake van een zeer uitzonderlijke situatie. M en V waren maar kort getrouwd en zijn aan dezelfde oorzaak overleden. Ze hebben niet nagedacht over de mogelijkheid dat ze kort na elkaar zouden kunnen overlijden en over de gevolgen daarvan. Indien ze dat wel zouden hebben gedaan, dan zouden M en V in een testament hebben bepaald dat hun vermogen over beide ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.