LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Geen BEM-clausule nodig vanwege bescherming door testamentair minderjarigenbewind

Procedureverloop
Rechtbank Midden-Nederland, 29-09-2022, nr. 9974045 MT VERZ 22-3503, ECLI:NL:RBMNE:2022:3920, Notamail 2022, nr 232

Gerelateerde thema's
Afwikkeling nalatenschap met minderjarige erfgenamen (minderjarigenboedel) (art. 4:182 BW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster (E) heeft bij uiterste wilsbeschikking een minderjarigenbewind als bedoeld in art. 1:253i lid 4 sub c BW ingesteld over het door haar aan X nagelaten geldbedrag van circa € 42.500. De ouder en testamentair bewindvoerster (Y c.s.) van X verzoeken de Kantonrechter een machtiging te verlenen voor het openen van een bankrekening met een BEM-clausule op naam van X. Zij trachten hiermee te voorkomen dat de erfrechtelijke verkrijging van X meetelt voor de vermogenstoets bij het bepalen van de huurtoeslag van de ouder.

Rechtbank
De Kantonrechter wijst het verzoek van Y c.s. af. Bij de Belastingdienst kan een verzoek worden ingediend om het vermogen van een minderjarig kind niet mee te tellen bij het vermogen van de ouder (art. 9 lid 1 sub a.2 Uitvoeringsregeling Awir). Op grond van dit wetsartikel en de toelichting daarop, is niet vereist dat het vermogen van de minderjarige op een bankrekening met een BEM-clausule staat. Er moet sprake zijn van een situatie waarbij noch de minderjarige noch anderen vrijelijk over dit vermogen kunnen beschikken. Het testamentair minderjarigenbewind heeft dit tot gevolg. Nu de vermogensrechtelijke belangen van X worden beschermd door het ingestelde minderjarigenbewind, is het verlenen van een machtiging voor het openen van een bankrekening met een BEM-clausule op grond van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.