Kennisbank voor het notariaat

Gehele perceel is onbebouwde grond omdat de na sloop resterende bebouwing/muur ten opzichte van omvang totale terrein verwaarloosbaar is

Inzake de levering van een perceel grond met een zich daarop bevindende de muur geeft de Hoge Raad een stappenplan dat moet worden gevolgd bij de beoordeling of sprake is van de levering van één object of twee objecten indien de levering van een onroerende zaak één perceel betreft dat niet alleen een gebouw omvat maar ook onbebouwde grond.

Pas indien vaststaat dat het onbebouwde gedeelte niet kan worden beschouwd als bij het bebouwde gedeelte behorend terrein (de eerste toets) en dat een bebouwd gedeelte van één perceel ten opzichte van het onbebouwde gedeelte niet als verwaarloosbaar kan worden beschouwd (de tweede toets), komt de vraag aan de orde of het bebouwde en onbebouwde gedeelte van het perceel ter zake van de eigendomsoverdracht van dat perceel voor de heffing van omzetbelasting afzonderlijk in aanmerking moeten worden genomen en verschillend moeten worden behandeld.

De Hoge Raad oordeelt dat het terrein als geheel als met btw belaste onbebouwde grond (bouwterrein) moet worden aangemerkt. De omvang van de muur ten opzichte van de omvang van het totale terrein is namelijk verwaarloosbaar. Daaraan doet niet af dat de muur in essentie dienstbaar is aan dat terrein.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Hoge Raad
Uitspraakdatum 09-02-2024
ECLI ECLI:NL:HR:2024:216
Zaaknummer 21/02407
Bijzondere kenmerken Cassatie
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • Viditax (FutD), 9-2-2024
  • NDFR Nieuws 2024/268
  • V-N Vandaag 2024/321
  • Notamail 2024/33
  • FutD 2024-0354 met annotatie van Fiscaal up to Date

Inzake de levering van een perceel grond met een zich daarop bevindende de muur geeft de Hoge Raad een stappenplan dat moet worden gevolgd bij de beoordeling of sprake is van de levering van één object of twee objecten indien de levering van een onroerende zaak één perceel betreft dat niet alleen een gebouw omvat maar ook onbebouwde grond.Pas indien vaststaat dat het onbebouwde gedeelte niet kan worden beschouwd als bij het bebouwde gedeelte behorend terrein (de eers…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Gerelateerde wetstoelichtingen


Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)