Kennisbank voor het notariaat
Rechtspraak

Door kwijtschelding tegenprestatie voor meer dan 50% is pand privévermogen van echtgenoot


Casus M en V zijn in 1989 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. In 1993 heeft M van zijn ouders een schuur gekocht voor fl. 52.000 en de schuur is op dezelfde dag aan M geleverd. Op de dag van levering is de koopprijs omgezet in een geldlening, waarop de ouders meteen een gedeelte groot fl. 34.996 kwijtschelden. Deze kwijtschelding geschiedt onder uitdrukkelijke bepaling dat het geschonken bedrag, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende vruchten en hetgeen daarvoor in de plaats zal ko…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle