Kennisbank voor het notariaat

Art. 10:40 (oud) BW van toepassing verklaard op huwelijk dat was voltrokken vóór 1992


V beroept zich op de vernietigbaarheid van een vaststellingsovereenkomst die M had gesloten met B BV, omdat V als echtgenote daarvoor geen toestemming heeft verleend op grond van art. 1:88 lid 1 BW. In geding is of aan deze bepaling van Nederlands recht kan worden getoetst, nu V woonachtig was in de Verenigde Staten. De vraag welk recht van toepassing is, moet worden beantwoord aan de hand van het conflictenrecht. Mede door overgangsrecht is onduidelijk geworden welke regel moet worden gehanteerd. Art. 10:40 (oud) BW is in 2012 van kracht geworden en had onmiddellijke werking. In casu was de overeenkomst gesloten in 2018. Op 29 januari 2019 is art. 10:40 (oud) BW komen te vervallen en werd bij overgangsrecht bepaald dat het artikel van toepassing bleef op rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten die tussen 1 september 1992 en 29 januari 2019 zijn gehuwd (art. 271 lid 1 (oud) ONBW). Hier betrof het een huwelijk dat was voltrokken vóór 1992, een categorie huwelijken waarin niet werd voorzien. De Hoge Raad oordeelt dat het geding moet worden beoordeeld aan de hand van de ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst (2018) geldende conflictregel, oftewel aan art. 10:40 (oud) BW.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Hoge Raad
Uitspraakdatum 22-09-2023
ECLI ECLI:NL:HR:2023:1290
Zaaknummer 22/00890
Bijzondere kenmerken Cassatie
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • NJB 2023/2249
  • NJ 2023/292
  • RvdW 2023/896

V beroept zich op de vernietigbaarheid van een vaststellingsovereenkomst die M had gesloten met B BV, omdat V als echtgenote daarvoor geen toestemming heeft verleend op grond van art. 1:88 lid 1 BW. In geding is of aan deze bepaling van Nederlands recht kan worden getoetst, nu V woonachtig was in de Verenigde Staten. De vraag welk recht van toepassing is, moet worden beantwoord aan de hand van het conflictenrecht. Mede door overgangsrecht is onduidelijk geworden welke regel moet worden gehantee…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle