Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (18)

StatusWetgeving

RechtsgebiedenZoekresultaten (18)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Brief inzake onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 24-06-2022 Nummer 2022-0000346512 Status Geldig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-12-2021 Nummer 2021-0000025821 Status Geldig
Registratiewet 1970. Vermelding BSN en RSIN in het elektronische aangiftebericht Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-12-2021 Nummer 2021-25132 Status Geldig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2020 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-12-2020 Nummer 2020-0000246185 Status Geldig
Kamerbrief over letselschade-uitkeringen Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 21-04-2017 Nummer 1088331-160725-Z Status Geldig
Convenant Belastingdienst en KNB registratie akten en elektronische aangifte overdrachtsbelasting Instantie Belastingdienst Datum 11-01-2017 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Een onverwacht hoge rekening Instantie Nationale Ombudsman Datum 23-03-2016 Nummer 2016/025 Status Geldig
Aanpassingsregeling Wlz Instantie Staatscourant Datum 19-12-2014 Nummer 36648 Status Geldig
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 27-10-2014 Nummer Stb. 2014, 420 Status Geldig
Wijziging besluit omgevingsrecht Instantie Staatsblad Datum 04-09-2014 Nummer 333 Status Geldig
MvVWS: factsheet Hervorming langdurige zorg Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 15-07-2014 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Brief MvIenM: beantwoording vragen over wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht Instantie Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum 08-04-2014 Nummer IENM/BSK-2014/70066 Status Geldig
Wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 17-10-2013 Nummer Stb. 2013, 423 Status Geldig
Vaststelling van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 Instantie Staatscourant Datum 14-10-2013 Nummer 28846 Status Geldig
Nieuwsbericht: Kabinet verzacht vermogensinkomensbijtelling Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 30-08-2013 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Verwerving van 10%-belang in vermogensbeheerder: verklaring van geen bezwaar vereist Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-08-2013 Nummer FM/2013/1302 U Status Geldig
Brief SvVWS: vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 26-06-2013 Nummer 123144-105010-Z Status Geldig
Registratie van akten Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-06-2010 Nummer DGB2010/1683M Status Geldig