LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Procedureverloop
Hof Den Haag, 01-07-2020, nr. 19/00409, ECLI:NL:GHDHA:2020:1225

Gerelateerde thema's
Navordering (art. 16 AWR)
Verrekeningen met de aanslag (art. 15 AWR)


Mail a friend

Casus
Belanghebbende Y is mede-erfgenaam in een nalatenschap waartoe een aanmerkelijk belang in een BV behoort. Erflaatster E heeft in haar testament bepaald dat de aandelen zijn gelegateerd aan haar twee schoonzussen. Voorts heeft zij bepaald dat de vruchten van de aandelen vanaf het overlijden toekomen aan de schoonzussen. De aandelen zijn op 17 maart 2015 aan de legatarissen geleverd. Na het overlijden van E in 2014 is in 2015 driemaal dividend uitgekeerd (waaronder in februari 2015) en heeft de BV de ingehouden dividendbelasting afgedragen. Y heeft een deel van de ingehouden dividendbelasting in haar aangifte inkomstenbelasting opgenomen als te verrekenen dividendbelasting. De Inspecteur heeft deze verrekende dividendbelasting bij belanghebbende nagevorderd, volgens Y ten onrechte. 

Rechtbank
Navordering kan onder andere plaatsvinden in alle gevallen waarin te weinig belasting is geheven, doordat een voorheffing ten onrechte of tot een onjuist bedrag is verrekend (art. 16 lid 2 onder a AWR). Voor navordering is in deze situatie geen nieuw feit aan de zijde van de Inspecteur nodig. De Rechtbank constateert dat de dividendbelasting werd verschuldigd op een tijdstip waarop de vruchten van de aandelen toekwamen aan de legatarissen. Y is dus na het overlijden van E nooit gerechtigd geweest tot de opbrengst van de aandelen en Y was dus ook niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.