LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Vermogen van stichting die panden exploiteert is een APV en behoort tot nalatenschap van erflaatster

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 15-07-2020, nr. SGR 18/3930, ECLI:NL:RBDHA:2020:7103, Notamail 2020, nr 178

Gerelateerde thema's
Vererving afgezonderd particulier vermogen (art. 16 SW)
Afgezonderd particulier vermogen (art. 2.14a Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
Erflaatster E is overleden en zoon Z is haar enig erfgenaam. E heeft stichting A opgericht en op het moment van overlijden waren bestuurders onder andere E, Z en de zoon van Z. Uit de boekhouding van A blijkt dat de enige activiteiten van A lange tijd bestonden uit exploitatie van een aantal panden die A in de loop der jaren heeft verkregen en dat niet blijkt dat A zich bezig hield met het verwezenlijken van haar statutaire doelstellingen.
De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat de bezittingen en schulden van A behoren tot het vermogen van E en dus in haar nalatenschap vallen. Bij de vaststelling van de aanslag erfbelasting aan Z zijn daarom de bezittingen en schulden van A in aanmerking genomen (art. 16 SW). Z stelt echter dat het vermogen van A niet aan E kan worden toegerekend, omdat door Hof Den Haag in een procedure die betrekking had op de inkomstenbelasting (18 december 2018, nr BK-18/00559, ECLI:NL:GHDHA:2018:3680) reeds is geoordeeld dat het vermogen van A niet aan Z kan worden toegerekend, doordat geen sprake is van een afgezonderd particulier vermogen (APV), dan wel van fiscale transparantie. 
In geschil is of het vermogen van A behoort tot de nalatenschap van E.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de vraag ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.