LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Erfgenamen hadden geen recht op afschrift of uittreksel van herroepen testament

Uitspraak

Ondernemingswinsten hadden ook moeten worden verrekend door ruime formulering inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR niet van toepassing omdat de woning niet gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Vijfjaarstermijn van de BOR moet worden toegepast op iedere afzonderlijke - aan holding BV toegerekende - onderneming

Uitspraak

Bij onderzoek naar individuele en buitensporige last box 3-heffing is gehele financiële situatie van belang

Ruilverkaveling leidt tot nieuwe titel van gezamenlijke eigendomsverkrijging waardoor beroep op art. 15 lid 1 onderdeel g WBR mogelijk is geworden

Procedureverloop
Rechtbank Oost-Brabant, 19-05-2020, nr. C-01-338731 - HA ZA 18-657, ECLI:NL:RBOBR:2020:1142

Gerelateerde thema's
Vrijstelling verdeling gemeenschap samenwoners (art. 15.1.g WBR)


Mail a friend

Casus
M en V wonen samen en hebben een samenlevingsovereenkomst gesloten. M verkrijgt in 2001 een woning en draagt binnen zes maanden de helft van de woning in eigendom over aan V. De woning is vervolgens in 2004 betrokken bij een herverkavelingsprocedure, waarbij de woning wordt toegedeeld aan M en V. Na een aantal jaren wordt de samenleving beĆ«indigd en wordt de woning toegedeeld aan M. De notaris meldt in 2009 dat ter zake van deze toedeling door M overdrachtsbelasting is verschuldigd. Dit is voor M reden om niet mee te werken aan de overdracht van de woning aan hem, met als gevolg dat V haar overbedelingsuitkering niet ontvangt. De notaris stelt voor om een geregistreerd  partnerschap aan te gaan. V wil daar niet aan mee werken (naar later blijkt, zal dit worden aangemerkt als fraus legis, zie arrest Hoge Raad 15 maart 2013, nr 11/05609, ECLI:NL:HR:2013:BY0548). 
In 2012 constateert de notaris dat vanwege de ruilverkaveling sprake is van een nieuwe titel van gezamenlijke eigendomsverkrijging, zodat M de woning alsnog kan verkrijgen met toepassing van de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR. V stelt de notaris aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden vanwege de latere uitbetaling van de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.