LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 10-10-2018, nr. AWB 17/5110, ECLI:NL:RBGEL:2018:4349, Notamail 2018, nr 245
Rechtbank Overijssel, 19-06-2015, nr. 08/993009-13, ECLI:NL:RBOVE:2015:4271

Gerelateerde thema's
Bouwterrein


Mail a friend

Casus
In 2011 is een perceel grond met zich daarop bevindende opstallen meerdere keren van eigenaar gewisseld en uiteindelijk uitgemondend in een overeenkomst waarbij verkoper V en koper K overeenkomen dat V het perceel met (te slopen) opstallen aan K zal leveren. Notaris N heeft een akte van levering opgemaakt inhoudende de levering van een perceel bouwterrein, zodat hierover omzetbelasting is verschuldigd. In de akte is tevens vermeld dat V geheel verantwoordelijk blijft voor de sloop en de sanering van het verkochte perceel.
In geschil is V recht heeft op aftrek van de in rekening gebrachte omzetbelasting en meer in het bijzonder of ter zake van de levering van het perceel terecht omzetbelasting in rekening is gebracht, omdat sprake is van de levering van een bouwterrein.

Rechtbank
De levering van een bouwterrein is belast met omzetbelasting. Ook een bebouwd perceel kan als bouwterrein worden aangemerkt, mits de verkoper zich heeft verbonden om voor eigen rekening en risico de bestaande opstallen te slopen, en de sloop reeds is aangevangen vóór de levering van het perceel (HvJ EU 19 november 2009, C-461/08, ECLI:EU:C:2009:722, Don Bosco).
In casu is niet in geschil dat ten tijde van de levering nog opstallen op het perceel stonden, maar dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.