LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Uitspraak

Woonark is geen onroerende zaak, zodat huurder geen recht heeft op huurtoeslag

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 21-04-2020, nr. 19/00060, ECLI:NL:GHARL:2020:3248
Rechtbank Gelderland, 30-11-2018, nr. AWB - 17 _ 1693, ECLI:NL:RBGEL:2018:5136

Gerelateerde thema's
Ondernemingsvermogen (art. 35c SW)


Mail a friend

Casus
X BV verhuurt ongeveer 1.100 garageboxen en 57 bedrijfsruimten. De geschatte waarde van het verhuurde vastgoed is € 10.000.000. Alle aandelen in X BV worden gehouden door M en zijn echtgenote V. M, V en hun dochters zijn werkzaam voor X BV en staan op de loonlijst. Bij notariële akte heeft M op 26 juli 2016 aandelen in X BV, ter waarde van € 61.143, geschonken aan ieder van zijn twee dochters. De Inspecteur heeft het beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) afgewezen, omdat X BV naar zijn mening geen materiële onderneming drijft in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001.

Rechtbank 
Voor de beoordeling over de vraag of X BV een materiële onderneming drijft verwijst de Rechtbank naar een uitspraak inzake de geruisloze terugkeer die in dezelfde zaak en op dezelfde dag is gewezen door de Rechtbank (Rechtbank Gelderland 30 november 2018, nr. AWB - 17 _ 1694, ECLI:NL:RBGEL:2018:5135). Hierin heeft de Rechtbank geoordeeld dat over dat de exploitatie van onroerende zaken een materiële onderneming vormt (objectief getoetst) als, ten eerste, de aard en de omvang van de werkzaamheden meer omvatten dan bij normaal actief vermogensbeheer gebruikelijk is en, ten tweede, de werkzaamheden ten doel hebben het behalen van voordeel dat het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.