LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Bij bepaling hoogte van verschuldigde erfbelasting gaat het om omvang van verkrijging en niet om omvang van nalatenschap

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-11-2022, nr. BRE-21_5773, ECLI:NL:RBZWB:2022:7090

Gerelateerde thema's
Navordering (art. 16 AWR)


Mail a friend

Casus
Erflaatster (E) heeft in haar testament haar zoon (Y) tot enig erfgenaam benoemd. Haar dochter (X) is onterfd. X doet een beroep op haar legitieme portie. Dit betreft één/zesde deel van de legitimaire massa. X en Y hebben een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarbij aan de activazijde (de koopsom van) een pand ter waarde van € 360.000 is opgenomen. Aan X wordt een navorderingsaanslag opgelegd door de Inspecteur. X stelt dat het bedrag van € 360.000 een in het verleden gedane schenking betreft van E aan Y. Omdat daarbij schenkbelasting is geheven dan wel geheven had moeten worden, kan dat volgens X niet nogmaals leiden tot heffing van erfbelasting. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat X geen stukken heeft aangeleverd waaruit volgt dat sprake is geweest van een schenking van E aan Y. Ook al zou de Rechtbank ervan uitgaan dat wel sprake is van een schenking waarover eerder belasting is betaald, dan zou dat geen aanleiding zijn voor een verlaging van de navorderingsaanslag. X miskent dat tussen Y en X is afgesproken dat het bedrag van € 360.000 onderdeel uitmaakt van de legitimaire massa. X heeft uit hoofde van haar aanspraak als legitimaris haar deel in dit bedrag ook daadwerkelijk verkregen. In het kader van de aanspraak op de legitieme portie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.