LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Uitspraak

Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen

Uitspraak

In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning

Uitspraak

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Uitspraak

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Uitspraak

Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens

Uitspraak

Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001

Uitspraak

Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie

Uitspraak

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 10-12-2019, nr. 18/01036, ECLI:NL:GHARL:2019:10724, Notamail 2019, nr 288
Rechtbank Gelderland, 20-09-2018, nr. AWB 17/2566, ECLI:NL:RBGEL:2018:4043, Notamail 2018, nr 295

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW (art. 1 SW)


Mail a friend

Casus
M en V laten voorafgaand aan hun huwelijk in 2008 huwelijkse voorwaarden opstellen waarin een beperkte gemeenschap van goederen is overeengekomen van een specifiek genoemde bank- en effectenrekening en van de schulden die betrekking hebben op deze bank- en effectenrekening. Voor het overige is in de huwelijksvoorwaarden iedere gemeenschap van goederen uitgesloten.
Voorafgaand aan het huwelijk bezat M € 150 miljoen en V € 1 miljoen. In 2008 heeft M een bedrag van € 10 miljoen gestort op de gezamenlijke bankrekening van de echtgenoten. De Inspecteur heeft aan V een aanslag schenkbelasting 2008 opgelegd voor een verkrijging van € 5 miljoen.
In geschil is of de aanslag schenkbelasting terecht is opgelegd.

Rechtbank
De Rechtbank verwijst in haar uitspraak naar de arresten van de Hoge Raad van 28 januari 1959 (nr 13787, BNB 1959/122, brondocument niet beschikbaar) en 17 maart 1971 (nr 16472, BNB 1971/94 en nr 16473, BNB 1971/95, brondocumenten niet beschikbaar), waarbij is geoordeeld dat geen sprake is van een schenking als staande het huwelijk de huwelijkse voorwaarden worden opgeheven en daardoor de algehele gemeenschap van goederen ontstaat.
De feiten in deze zaak wijken deels af. In dit geval is direct bij aanvang van het huwelijk sprake van een beperkte gemeenschap. De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.