LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 08-05-2018, nr. 200.223.441/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:1559, Notamail 2018, nr 116

Gerelateerde thema's
Algemeen erfdienstbaarheid


Mail a friend

Casus
X is in 1998 eigenaar geworden van een perceel, waarop onder meer een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht is gevestigd. Het perceel van X is het heersende erf en het perceel van Y is het dienende erf. In 2004 zijn X en Y een kettingbeding overeengekomen, waarin is geregeld op welke wijze partijen uitvoering geven aan de erfdienstbaarheid van licht en uitzicht. Ook wordt in deze akte van uitvoering vaststellingsovereenkomst vastgelegd dat indien Y het dienende erf verkoopt, Y moet bedingen dat ook de koper zich houdt aan de afspraken en/of verplichtingen uit het kettingbeding.
In 2016 heeft Y het dienende erf verkocht en geleverd aan een derde. De betreffende erfdienstbaarheden zijn niet woordelijk in de akte van levering opgenomen. In de akte van levering is vermeld dat van de tekst van de betreffende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen een kopie aan de betreffende akte van levering is gehecht. In een tuchtrechtelijke procedure verwijt X de notaris dat hij de erfdienstbaarheden niet woordelijk heeft opgenomen in de akte van levering en dat de notaris ten onrechte heeft verzuimd het kettingbeding op te nemen in de leveringsakte.
In geschil is of de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Hof
Het Hof is - net als de Kamer voor het Notariaat - van oordeel dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.