LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 08-05-2018, nr. 200.223.441/01 NOT, ECLI:NL:GHAMS:2018:1559, Notamail 2018, nr 116

Gerelateerde thema's
Algemeen erfdienstbaarheid


Mail a friend

Casus
X is in 1998 eigenaar geworden van een perceel, waarop onder meer een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht is gevestigd. Het perceel van X is het heersende erf en het perceel van Y is het dienende erf. In 2004 zijn X en Y een kettingbeding overeengekomen, waarin is geregeld op welke wijze partijen uitvoering geven aan de erfdienstbaarheid van licht en uitzicht. Ook wordt in deze akte van uitvoering vaststellingsovereenkomst vastgelegd dat indien Y het dienende erf verkoopt, Y moet bedingen dat ook de koper zich houdt aan de afspraken en/of verplichtingen uit het kettingbeding.
In 2016 heeft Y het dienende erf verkocht en geleverd aan een derde. De betreffende erfdienstbaarheden zijn niet woordelijk in de akte van levering opgenomen. In de akte van levering is vermeld dat van de tekst van de betreffende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen een kopie aan de betreffende akte van levering is gehecht. In een tuchtrechtelijke procedure verwijt X de notaris dat hij de erfdienstbaarheden niet woordelijk heeft opgenomen in de akte van levering en dat de notaris ten onrechte heeft verzuimd het kettingbeding op te nemen in de leveringsakte.
In geschil is of de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

Hof
Het Hof is - net als de Kamer voor het Notariaat - van oordeel dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.