LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Procedureverloop
Hoge Raad, 27-11-2020, nr. 19/03067, ECLI:NL:HR:2020:1887, Notamail 2020, nr 281

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)
Verjaring rechtsvordering (art. 3:306 - 3:326 BW)


Mail a friend

Casus
M en V hebben in 1992 huwelijkse voorwaarden laten passeren bij notaris N. In 2011 is M toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, waarop V bij zijn bewindvoerder een vordering heeft ingediend. De vordering van V werd door de bewindvoerder geweigerd. De bewindvoerder bracht naar voren dat de huwelijkse voorwaarden niet waren ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. V stelt N in 2014 aansprakelijk voor de schade die ze leidt, omdat de huwelijkse voorwaarden niet waren ingeschreven. 
De Rechtbank en het Hof hebben de vordering van V afgewezen en oordeelden dat de vordering tot schadevergoeding was verjaard, doordat de termijn van 20 jaar was verstreken (art. 3:310 lid 1 BW).

Hoge Raad
De Hoge Raad sluit zich in zijn beoordeling geheel aan bij het Hof en verwerpt het door V ingestelde beroep. In 1992 heeft de dienstverlening van N plaatsgevonden. Het Hof oordeelt dat N verantwoordelijk is om te controleren of de inschrijving daadwerkelijk plaatsvindt. De inschrijving moet met spoed gebeuren, aangezien een akte van huwelijkse voorwaarden pas na 14 dagen derdenwerking verkrijgt. De verjaringstermijn van 20 jaar is volgens Het Hof gaan lopen 6 weken na het passeren van de akte, aangezien vanaf dat moment bepaald kan worden of N tekortgeschoten is in zijn verplichtingen. In 2014 is de verjaring ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.