LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Vakantiewoning valt in gemeenschap, want voor minder dan helft verkregen onder uitsluiting

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 21-01-2020, nr. 200.248.678/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:173, Notamail 2020, nr 161

Gerelateerde thema's
Verdeling (art. 3:182 - 3:188 BW)
Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule (art. 1:94 BW)


Mail a friend

Casus
De vader van M, die in gemeenschap van goederen is gehuwd met de moeder van M, is overleden. Tot de huwelijksgemeenschap behoorde een vakantiewoning. In het testament van vader was een uitsluitingsclausule opgenomen. M en zijn moeder zijn de enig erfgenamen.
Enkele maanden na het overlijden van vader is de vakantiewoning - bij notariële akte van verdeling (van de ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin begrepen de nalatenschap) - aan M toegedeeld.
M trouwt een jaar later met V in gemeenschap van goederen.
M en V twisten in het kader van hun echtscheiding onder meer over de vraag of de vakantiewoning tot hun ontbonden huwelijksgemeenschap behoort. De Rechtbank oordeelt – conform het Vier Huizen-arrest (HR 11 mei 1984, NJ 1985/527) en in lijn met art. 3:186 lid 2 BW – dat M de woning geheel uit de nalatenschap (inclusief uitsluitingsclausule) heeft verkregen. De woning valt volgens de Rechtbank niet in de gemeenschap en is privé-eigendom van M.

Hof
Anders dan de Rechtbank overweegt het Hof als volgt. M is krachtens erfrecht voor een kwart gerechtigd tot de ontbonden huwelijksgemeenschap van zijn ouders. Zijn moeder is voor een kwart krachtens erfrecht en voor de helft krachtens huwelijksvermogensrecht (boedelmenging) tot de ontbonden huwelijksgemeenschap gerechtigd.
Om te kunnen beoordelen of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.