LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Partnerschapsvoorwaarden gelden als huwelijkse voorwaarden

Procedureverloop
Hof Leeuwarden, 31-05-2011, nr. 200.073.990-01, ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ7318

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 2003 met elkaar in het huwelijk getreden. Zij waren aanvankelijk van plan een geregistreerd partnerschap aan te gaan en zijn in 2002 partnerschapsvoorwaarden aangegaan, waarin elke gemeenschap van goederen is uitgesloten. In het kader van hun echtscheiding is in geschil is of partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd.

Hof

Het geregistreerd partnerschap en het huwelijk staan gelijkwaardig naast elkaar, het een is niet bedoeld als een 'opstapje' voor het ander. In beginsel zal tussen zowel geregistreerd partners als gehuwden een gemeenschap van goederen bestaan. Partijen kunnen hiervan afwijken door middel van een overeenkomst die de vermogensrechtelijke gevolgen van hun geregistreerd partnerschap of huwelijk regelt.

Ingevolge art. 1:80b BW moeten de gevolgen van het geregistreerd partnerschap zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het huwelijk. Ingevolge art. 1:80f BW herleven de gevolgen van een geregistreerd partnerschap, indien partijen waarvan het geregistreerd partnerschap is beĆ«indigd opnieuw een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Dit geldt ook als ze met elkaar trouwen. Art. 1:80g BW bepaalt verder dat een geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden omgezet in een huwelijk. Een redelijke toepassing van deze artikelen brengt, naar het oordeel van het Hof, mee dat de onder de naam partnerschapsvoorwaarden aangegane overeenkomst moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.