LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Juridische afsplitsing leidt in casu niet tot aanbiedingsplicht, latere aandelenoverdracht wél

Uitspraak

Nietig vergoedingsbeding in samenlevingsovereenkomst is notaris niet te verwijten

Uitspraak

Nederlandse btw-regeling over herziening in één keer is conform BTW-richtlijn

Uitspraak

Vordering tot schadevergoeding vanwege niet-ingeschreven huwelijkse voorwaarden is verjaard

Uitspraak

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk

Procedureverloop
Rechtbank Rotterdam, 26-10-2020, nr. 8453154 \ AZ VERZ 20-73, ECLI:NL:RBROT:2020:9650, Notamail 2020, nr 255

Gerelateerde thema's
Quasi-legaten (art. 4:126 - 4:129 BW)
Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 lid 12 SW)


Mail a friend

Casus
Erflater E is in 2018 overleden en laat zijn (minderjarig) kind K als enig erfgenaam achter. De nalatenschap van E is door K van rechtswege beneficiair aanvaard. E heeft in 2013 een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij X. K is (uiteindelijk) de begunstigde van de verzekering. De nalatenschap van E is negatief en notaris N wil - in zijn hoedanigheid van vereffenaar - op grond van art. 4:126 BW jo. art. 4:7 BW een zodanig bedrag ten laste van de uitkering uit levensverzekering ontvangen, waarmee de schulden van de nalatenschap kunnen worden betaald. X werkt hier alleen aan mee als B (de moeder van K) toestemming hiervoor geeft. B geeft deze toestemming niet en N verzoekt de Rechtbank daarom om een aanwijzing te geven op grond van art. 4:210 lid 1 BW.
B stelt zich op het standpunt dat de uitkering uit levensverzekering in zijn geheel toekomt aan K, omdat geen sprake is van een gift, maar van een natuurlijke verbintenis. 

Rechtbank
De Kantonrechter overweegt allereerst dat bij de beantwoording van de vraag of de begunstiging van K moet worden aangemerkt als voldoening aan een natuurlijke verbintenis, mede acht moet worden geslagen op de omstandigheden van het geval, waaronder de wederzijdse welstand en behoefte van partijen. Daarbij is bepalend de situatie op het moment van het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.