LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Huwelijkse voorwaarden van kracht door huwelijksvoltrekking 11 jaar later

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 18-08-2020, nr. 200.267.135/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:2347, Notamail 2020, nr 201
Rechtbank Noord-Holland, 13-03-2019, nr. C/15/270248/HA ZA 18-98, ECLI:NL:RBNHO:2019:8030, Notamail 2019, nr 219

Gerelateerde thema's
Huwelijkse voorwaarden in het algemeen (art. 1:114 - 1:131 BW)


Mail a friend

Casus
Erflater E en V hebben in 1999 huwelijkse voorwaarden gemaakt, inhoudende een beperkte gemeenschap van goederen. De huwelijkse voorwaarden zijn niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. E en V zijn pas in 2010 in het huwelijk getreden. Tussen de erfgenamen van E en V is de geldigheid van de huwelijkse voorwaarden in geschil.
V stelt zich op het standpunt dat de huwelijkse voorwaarden buiten werking zijn gebleven, omdat deze niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister en E en V hun destijds voorgenomen huwelijk niet hebben doorgezet. Het huwelijk heeft ruim elf jaar na het opmaken van de huwelijkse voorwaarden plaatsgevonden. Volgens V was het de bedoeling van E en V om in algehele gemeenschap van goederen te huwen.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat de huwelijkse voorwaarden uit 1999 tussen E en V door de voltrekking van hun huwelijk in 2010 in werking zijn getreden (art. 1:117 lid 2 BW). Dat sinds de vastlegging van de huwelijkse voorwaarden een periode van 11 jaar is verstreken, doet hieraan niet af.
Als E en V niet hadden gewild dat de huwelijkse voorwaarden in werking zouden treden, hadden zij deze kunnen en moeten wijzigen. Dit is niet gebeurd. De omstandigheid dat E en V zich het bestaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.