LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 19/00843, ECLI:NL:HR:2019:957

Gerelateerde thema's
Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer


Mail a friend

Casus
De Officier van Justitie verzoekt de Rechtbank een machtiging te verlenen tot voortgezet verblijf van X in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij is een geneeskundige verklaring gevoegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, welke digitaal door hem is ondertekend. In geschil is of de elektronische handtekening dezelfde werking heeft als een handgeschreven handtekening.

Hoge Raad
Volgens vaste rechtspraak dient de verklaring door de geneesheer-directeur zelf te worden ondertekend. De wijze van ondertekening is niet geregeld. Uit de wetsgeschiedenis van art. 3:15a BW blijkt dat een elektronische handtekening als juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening moet worden beschouwd indien deze met een voldoende mate van betrouwbaarheid dezelfde functies vervult als een handgeschreven handtekening. Er wordt in dit artikel een onderscheid gemaakt tussen een gekwalificeerde elektronische handtekening, een geavanceerde elektronische handtekening en een andere elektronische handtekening.
Op grond van art. 3:15a BW heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening altijd dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, terwijl dit voor de geavanceerde elektronische handtekening en de andere elektronische handtekening slechts het geval is indien de methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Art. 3:15a BW vindt op grond van art. 3:15c BW buiten het vermogensrecht toepassing voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.