LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 19/00843, ECLI:NL:HR:2019:957

Gerelateerde thema's
Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer (art. 3:15a - 3:15f BW)


Mail a friend

Casus
De Officier van Justitie verzoekt de Rechtbank een machtiging te verlenen tot voortgezet verblijf van X in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij is een geneeskundige verklaring gevoegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, welke digitaal door hem is ondertekend. In geschil is of de elektronische handtekening dezelfde werking heeft als een handgeschreven handtekening.

Hoge Raad
Volgens vaste rechtspraak dient de verklaring door de geneesheer-directeur zelf te worden ondertekend. De wijze van ondertekening is niet geregeld. Uit de wetsgeschiedenis van art. 3:15a BW blijkt dat een elektronische handtekening als juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening moet worden beschouwd indien deze met een voldoende mate van betrouwbaarheid dezelfde functies vervult als een handgeschreven handtekening. Er wordt in dit artikel een onderscheid gemaakt tussen een gekwalificeerde elektronische handtekening, een geavanceerde elektronische handtekening en een andere elektronische handtekening.
Op grond van art. 3:15a BW heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening altijd dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, terwijl dit voor de geavanceerde elektronische handtekening en de andere elektronische handtekening slechts het geval is indien de methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Art. 3:15a BW vindt op grond van art. 3:15c BW buiten het vermogensrecht toepassing voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.