LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 19/00843, ECLI:NL:HR:2019:957

Gerelateerde thema's
Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer


Mail a friend

Casus
De Officier van Justitie verzoekt de Rechtbank een machtiging te verlenen tot voortgezet verblijf van X in een psychiatrisch ziekenhuis. Hierbij is een geneeskundige verklaring gevoegd van de geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis, welke digitaal door hem is ondertekend. In geschil is of de elektronische handtekening dezelfde werking heeft als een handgeschreven handtekening.

Hoge Raad
Volgens vaste rechtspraak dient de verklaring door de geneesheer-directeur zelf te worden ondertekend. De wijze van ondertekening is niet geregeld. Uit de wetsgeschiedenis van art. 3:15a BW blijkt dat een elektronische handtekening als juridisch gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening moet worden beschouwd indien deze met een voldoende mate van betrouwbaarheid dezelfde functies vervult als een handgeschreven handtekening. Er wordt in dit artikel een onderscheid gemaakt tussen een gekwalificeerde elektronische handtekening, een geavanceerde elektronische handtekening en een andere elektronische handtekening.
Op grond van art. 3:15a BW heeft een gekwalificeerde elektronische handtekening altijd dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, terwijl dit voor de geavanceerde elektronische handtekening en de andere elektronische handtekening slechts het geval is indien de methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Art. 3:15a BW vindt op grond van art. 3:15c BW buiten het vermogensrecht toepassing voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.