LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Uitspraak

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Uitspraak

Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020

Uitspraak

Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst

Uitspraak

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Uitspraak

Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk

Uitspraak

Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar

Uitspraak

Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning

Uitspraak

Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA)

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 03-11-2020, nr. 200.278.467/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:3004, Notamail 2020, nr 263

Gerelateerde thema's
Ontbinding en vereffening (art. 2:19 - 2:24 BW)


Mail a friend

Casus
A is bestuurder en enig aandeelhouder van A Holding BV. In 2006 is A Holding BV eigenaar geworden van een onroerende zaak. In 2012 zijn navorderingsaanslagen vennootschapsbelasting opgelegd. De Kamer van Koophandel heeft in 2013 A Holding BV ontbonden met de notitie dat geen bekende baten meer aanwezig waren bij A Holding BV. 
In 2020 verzoekt A tot heropening van de vereffening van A Holding BV op grond van art. 2:23c lid 1 BW, omdat een koper is gevonden voor de onroerende zaak. De heropening van de vereffening is nodig voor het bewerkstelligen van de levering van de onroerende zaak. 
De Rechtbank wijst het verzoek tot heropening van de vereffening toe.
De Belastingdienst stelt in hoger beroep te willen voorkomen dat wordt geoordeeld dat A Holding BV in 2013 is opgehouden te bestaan en daardoor de invordering van de aanslagen is verjaard. 

Hof
Het Hof stelt vast dat A Holding BV op het moment van ontbinding en uitschrijving uit het handelsregister in 2003 eigenaar was van de onroerende zaak. Op grond daarvan is sprake van bate in de zin van art. 2:19 lid 5 BW die vereffend had moeten worden. Omdat dit niet is gebeurd, is in 2013 onterecht overgegaan tot turboliquidatie. Daarom is A Holding BV ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.