LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene voorwaarden (art. 6:231- 235 BW)

Algemene voorwaarden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Inleiding

In art. 6:231 BW is de omschrijving van algemene voorwaarden opgenomen: 'een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn'.
De partijen bij algemene voorwaarden worden de gebruiker en de wederpartij genoemd.

2 Vereisten

Voor algemene voorwaarden geldt geen schriftelijkheidsvereiste. Om als 'algemene voorwaarde' aangemerkt te worden, gelden drie vereisten.

  1. Beding
    Een beding is een voorwaarde van contractuele aard dat niet van rechtswege op de overeenkomst van toepassing is. Het beding moet de bedoeling hebben om de wederpartij te binden. Een wederkerige overeenkomst is niet vereist. De voorwaarden worden meestal eenzijdig opgelegd.
  2. Bestemmingscriterium
    Dit vereiste houdt in dat het beding moet zijn bestemd om in meerdere overeenkomst te worden gebruikt. Aan dit vereiste is snel voldaan. Als uitgangspunt kan worden genomen dat wanneer het beding in vijf of meer overeenkomsten is gebruikt, aan het bestemmingscriterium is voldaan. Daarnaast is aan het bestemmingscriterium voldaan wanneer de gebruiker aangeeft de bedingen in meerdere overeenkomsten te (zullen) gebruiken. Ook wanneer een vereniging algemene voorwaarden opstelt voor haar leden, is aan dit criterium voldaan. Wanneer een beding eenmalig wordt gebruikt en partijen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.