LOADING  

Rekentools en verwijzingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse rekentools en verwijzingen naar schema's in Via Juridica, tarieven en vrijstellingen en websites met programma's die in de dagelijkse praktijk van pas kunnen komen.
Mist u een rekentool of verwijzing? Bericht ons via info@fbn.nl, zodat wij in overweging kunnen nemen de rekentool te bouwen of de verwijzing op te nemen.

Rekentools

Box 3
Box 3 (Via Juridica)

Eigen woning
Aflossing annuïteitenlening (Belastingdienst)
Annuitaire geldlening (Via Juridica)
Bijleenregeling (Belastingdienst)
Aflossingsvrije eigenwoningschuld (Belastingdienst)
Hypotheek uit eigen BV (BerekenHet)

Onderneming
BV of eenmanszaak (BerekenHet)
Vermogen in privé of BV (BerekenHet)
Winst uit BV naar privé (BerekenHet)

Onroerende zaken
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR kosten koper (Via Juridica)
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR vrij op naam (Via Juridica)

Overig
Levensverwachting, sterftekans en overlevingskans (Via Juridica)
Contante waarde periodieke betaling (BerekenHet)
Resterende levensverwachting (BerekenHet)

Pensioen
Lijfrentepremie, berekening jaarruimte (Belastingdienst)

Rente
Wettelijke rente en consumentenrente
Omrekenen samengestelde rente en enkelvoudige rente (Via Juridica)

Schenken en erven
Schenkbelasting (Belastingdienst)
Schenking vrij van recht (BerekenHet)
Erfbelasting (Belastingdienst)
Waarde fictief vruchtgebruik (Via Juridica)
Renteberekening onderbedelingsvordering (Via Juridica)
Legaat vrij van recht (Breemans)
Pensioenimputatie (Via Juridica)
Bedrijfsopvolging (Breemans)
Verhuurde woningen (Breemans)
Voortzettingswaarde agrarische sector (Belastingdienst)

Zorg
Eigen bijdrage (CAK)

 


 

Verwijzingen gericht op particulieren

AOW
AOW-leeftijd berekenen (Rijksoverheid)
Overbruggingsuitkering wegens verhogen AOW-leeftijd (SVB)

Beleggingsverzekeringen
Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen (Verbond van verzekeraars)

Echtscheiding
Online scheidingsplatform (Raad voor Rechtsbijstand)
Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding (Rijksoverheid)
Standaardformulier mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen (Rijksoverheid)

Erven en schenken
BelastingTelefoon schenken en nabestaanden (Belastingdienst)
Aangifte inkomstenbelasting van een overledene (Belastingdienst)

Praktische verwijzingen

Alimentatie
Alimentatie Indexering (LBIO)

ANBI
ANBI-register (Belastingdienst)
Aanvraag ANBI-beschikking (Belastingdienst)
Stroomschema teruggaaf energiebelasting (Belastingdienst)
Verzoek teruggaaf energiebelasting (Belastingdienst)

Belastingrente
Stroomschema termijnen (Via Juridica)

Bewind
Website informatie beschermingsmaatregelen in andere Europese landen (Europese Commissie)

Erven en schenken
Stroomschema overgangsrecht schenkvrijstelling eigen woning per 2017 (Via Juridica)
Aangifteformulier erfbelasting 2017 en 2018 (Belastingdienst)
Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting 2017 (Belastingdienst)
Aangifteformulier schenkbelasting 2017 en 2018 (Belastingdienst)
Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot of geregistreerd partner (NvB)
Formulieren aanvaarden nalatenschap (Rechtspraak.nl)
Gezamenlijke taxatie onroerende zaak (Belastingdienst)
Navraag slapende tegoeden (NvB)
Tarief erf- en schenkbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen erfbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen schenkbelasting (Via Juridica)

Internationaal
Overzicht grensoverschrijdende situaties binnen EU (CNUE)
Stroomschema Europese verklaring van erfrecht (Via Juridica)
Aanschaf onroerende zaken in Europese landen (CNUE)
Belastingheffing wereldwijd EY en PKF International
Europees e-justitieportaal (o.a. CNUE)
Erfrecht en erfbelasting in Europa (verouderd, CNUE)
Testamentenregisters in Europa (CNUE)
Huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap in Europa (Europese Commissie)
Authenticiteit Europese akten (CNUE)
Overzicht fiscale verdragen (Via Juridica)
Verdragenbank (Overheid.nl)

Kamer van Koophandel
Blockchain (KvK)
Overzicht formulieren (KvK)

Ondernemer en onderneming
Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening (Belastingdienst)
Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting (Belastingdienst)

Onroerende zaken
Stroomschema tarief overdrachtsbelasting (Via Juridica)
WOZ-waardeloket (Rijksoverheid)

Parlementaire toelichting
Kamerstukken tot 1995 (Koninklijke Bibliotheek)
Kamerstukken vanaf 1995 (Rijksoverheid)

Pensioen
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst)

Privacy
Hulp bij privacy (Autoriteit Persoonsgegevens)
Regelhulp AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

Rechtspraak.nl
Overzicht van formulieren op rechtspraak.nl

Uitwisselen vertrouwelijke documenten met Europese notarissen
EUfides

Vereniging van eigenaars
Nederland VvE
VvE recht
101 VvE vragen
Modelreglementen:
Modelreglement 2017 splitsing
Modelreglement 2006 splitsing
Modelreglement 2006 ondersplitsing
Modelreglement 1992 splitsing
Modelreglement 1987 service-flatgebouw
Modelreglement 1987 bijlage
Modelreglement 1983 splitsing
Modelreglement 1983 bijlage
Modelreglement 1973 splitsing
Transponeringstabel 1973, 1983, 1992 en 2006

Wettelijke rente
Hoogte wettelijke rente (De Nederlandsche Bank)

Zorg
Het CAK (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Regelhulp (Rijksoverheid)

ZZP'er
Modelovereenkomsten in plaats van VAR (Belastingdienst)
 

Cursusaanbod