LOADING  
Om onderstaande informatie te raadplegen, dient u ingelogd te zijn.

Rekentools en verwijzingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse rekentools en verwijzingen naar schema's in Via Juridica, tarieven en vrijstellingen en websites met programma's die in de dagelijkse praktijk van pas kunnen komen. Aan de verwijzingen (intern en extern) is de uiterste zorg besteed, maar er is geen garantie dat er geen incorrecte verwijzing kan staan.

Wilt u een abonnement op Via Juridica met uitsluitend toegang tot de rekentools? Neem dan contact met ons op via info@fbn.nl  


Mist u een rekentool of verwijzing? Bericht ons via info@fbn.nl, zodat wij in overweging kunnen nemen de rekentool te bouwen of de verwijzing op te nemen.

Rekentools

Box 3
Box 3 (Via Juridica)

Eigen woning
Aflossing annuïteitenlening (Belastingdienst)
Annuitaire geldlening (Via Juridica)
Bijleenregeling (Belastingdienst)
Aflossingsvrije eigenwoningschuld (Belastingdienst)
Hypotheek uit eigen BV (BerekenHet)

Onderneming
BV of eenmanszaak (BerekenHet)
Vermogen in privé of BV (BerekenHet)
Winst uit BV naar privé (BerekenHet)

Onroerende zaken
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR kosten koper (Via Juridica)
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR vrij op naam (Via Juridica)

Overig
Levensverwachting, sterftekans en overlevingskans (Via Juridica)
Contante waarde periodieke betaling (BerekenHet)
Resterende levensverwachting (BerekenHet)

Pensioen
Lijfrentepremie, berekening jaarruimte (Belastingdienst)

Rente
Wettelijke rente en consumentenrente
Omrekenen samengestelde rente en enkelvoudige rente (Via Juridica)

Schenken en erven
Schenkbelasting (Belastingdienst)
Schenking vrij van recht (BerekenHet)
Erfbelasting (Belastingdienst)
Waarde fictief vruchtgebruik (Via Juridica)
Renteberekening onderbedelingsvordering (Via Juridica)
Legaat vrij van recht (Breemans)
Bedrijfsopvolging (Breemans)
Verhuurde woningen (Breemans)
Voortzettingswaarde agrarische sector (Belastingdienst)

Zorg
Eigen bijdrage (CAK)

 

 

Verwijzingen gericht op particulieren

AOW
AOW-leeftijd berekenen (Rijksoverheid)
Overbruggingsuitkering wegens verhogen AOW-leeftijd (SVB)

Echtscheiding
Online scheidingsplatform (Raad voor Rechtsbijstand)
Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding (Rijksoverheid)
Standaardformulier mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen (Rijksoverheid)
Scheiden of uit elkaar gaan (Belastingdienst)

Erven en schenken
Alles over Erven (AllesoverFamiliezaken)
BelastingTelefoon schenken en nabestaanden (Belastingdienst)
Aangifte inkomstenbelasting van een overledene (Belastingdienst)
Boedelbeschrijving (Rechtspraak)

Huurrecht
Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (Huurcommissie)

Hypotheek
Koop een huis met extra zekerheid - NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Instanties
Je regelt het bij de notaris | Notaris.nl (KNB)
Informatie over eigendom en gebruik vastgoed en ruimte - Kadaster.nl (Het Kadaster)
KVK - Kamer van Koophandel (KVK)
De Rechtspraak (Rechtspraak)

Registers
Register Notariaat (KNB)

Stichting en vereniging
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen (KNB)

Testament
Checklist testament (KNB)

Samenwonen
Stappenplan samenlevingscontract (KNB)


 

Stroomschema's

Belastingrente
Stroomschema belastingrente erfbelasting (Via Juridica)

Vrijstelling erf- en schenkbelasting
Stroomschema overgangsrecht verhoogde schenkvrijstelling eigen woning - cijfers 2021 (Via Juridica)
Vrijstellingen erfbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen schenkbelasting (Via Juridica)

Partners Successiewet
Stroomschema partnerbegrip in de Successiewet 1956 (Via Juridica)

Overdrachtsbelasting
Stroomschema toepasselijk tarief overdrachtsbelasting (Via Juridica)
Stroomschema woning of niet-woning? (Via Juridica)

Europese verklaring van erfrecht
Stroomschema Europese verklaring van erfrecht (Via Juridica)

Wwft
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Wwft (Via Juridica)


Praktische verwijzingen

Agrarisch
Indienen pachtovereenkomsten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Informatie over de Grondkamer (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Informatie over de Omgevingswet (MvBZK)
Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)
Waardering van verpachte gronden 2019 (Belastingdienst)

Alimentatie
Alimentatie Indexering (LBIO)
Beslisboom duur partneralimentatie (INA personen- en familierecht)

ANBI
ANBI-register (Belastingdienst)
Aanvraag ANBI-beschikking (Belastingdienst)
Stroomschema teruggaaf energiebelasting (Belastingdienst)
Verzoek teruggaaf energiebelasting (Belastingdienst)

Bewind
Website informatie beschermingsmaatregelen in andere Europese landen (Europese Commissie)
Volmacht en levenstestament (Goed Vertegenwoordigd)

Deurwaarder
Schuldenwijzer deurwaarder (Schuldenwijzer)

Erven en schenken
Stroomschema overgangsrecht verhoogde schenkvrijstelling eigen woning - cijfers 2019 (Via Juridica)
Stroomschema overgangsrecht verhoogde schenkvrijstelling eigen woning per 2017 (Via Juridica)
Aangifteformulier erfbelasting 20172018, 2019 en 2020 (Belastingdienst)
Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting (Belastingdienst)
Aangifteformulier schenkbelasting 20172018, 2019 en 2020 (Belastingdienst)
Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot of geregistreerd partner (NvB)
Erfgenamenonderzoek (CBG Centrum voor Familiegeschiedenis)
Formulieren aanvaarden nalatenschap (Rechtspraak.nl)
Checklist vooroverleg waardering onroerende zaak (Belastingdienst)
Navraag slapende tegoeden (NvB)
Tarief erf- en schenkbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen erfbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen schenkbelasting (Via Juridica)

Huurrecht
Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (Huurcommissie)

Internationaal
Overzicht grensoverschrijdende situaties binnen EU (CNUE)
Stroomschema Europese verklaring van erfrecht (Via Juridica)

Stroomschema toepasselijk huwelijksvermogensrecht, IPR 
Aanschaf onroerende zaken in Europese landen (CNUE)
Belastingheffing wereldwijd EY en PKF International
Europees e-justitieportaal (o.a. CNUE)
Europees Notarieel Netwerk (ENN)
Erfrecht en erfbelasting in Europa (verouderd, CNUE)
Family Property and Succession in EU Member States: National Reports on the Collected Data (PSEFS)
Testamentenregisters in Europa (CNUE)
Huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap in Europa (Europese Commissie)
Authenticiteit Europese akten (CNUE)
Minderjarigen en kwetsbare personen in Europa (CNUE)
Overzicht Verdragen directe belastingen (Via Juridica)
Verdragenbank (Overheid.nl)

Kamer van Koophandel
Blockchain (KvK)
Overzicht formulieren (KvK)

Notaris 
Opvolgersarchief (Notaris.nl)
Notary letter (Advocatie)
Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid (KNB)
Tuchtrecht (Overheid.nl)
Wet- en regelgeving voor het notariaat (KNB)

Ondernemer en onderneming
Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening (Belastingdienst)
Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting (Belastingdienst)
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen (KNB)

Onroerende zaken
Aanvraag gezamenlijke taxatie onroerende zaak (Belastingdienst)
Stroomschema tarief overdrachtsbelasting (Via Juridica)
WOZ-waardeloket (Rijksoverheid)
Nieuwbouw (Bewust Nieuwbouw)

Parlementaire toelichting
Kamerstukken tot 1995 (Koninklijke Bibliotheek)
Kamerstukken vanaf 1995 (Rijksoverheid)

Pensioen
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst)

Privacy
Hulp bij privacy (Autoriteit Persoonsgegevens)
Regelhulp AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)

Rechtspraak.nl
Overzicht van formulieren op rechtspraak.nl

Technologie
Vereniging IT-Notaris

Uitwisselen vertrouwelijke documenten met Europese notarissen
EUfides

Vereniging van eigenaars
Nederland VvE
VvE recht
101 VvE vragen
Modelreglementen:
Modelreglement 2017 splitsing
Modelreglement 2006 splitsing
Modelreglement 2006 ondersplitsing
Modelreglement 1992 splitsing
Modelreglement 1987 service-flatgebouw
Modelreglement 1987 bijlage
Modelreglement 1983 splitsing
Modelreglement 1983 bijlage
Modelreglement 1973 splitsing
Transponeringstabel 1973, 1983, 1992 en 2006

Wettelijke rente
Hoogte wettelijke rente (De Nederlandsche Bank)

Zorg
Het CAK (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Regelhulp (Rijksoverheid)

ZZP'er
Modelovereenkomsten in plaats van VAR (Belastingdienst)