LOADING  
Om onderstaande informatie te raadplegen, dient u ingelogd te zijn.

Rekentools, stroomschema's en praktische verwijzingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse rekentools en verwijzingen naar schema's in Via Juridica, tarieven en vrijstellingen en websites met programma's die in de dagelijkse praktijk van pas kunnen komen. Aan de verwijzingen (intern en extern) is de uiterste zorg besteed, maar er is geen garantie dat er geen incorrecte verwijzing kan staan.

Wilt u een abonnement op Via Juridica met uitsluitend toegang tot de rekentools? Neem dan contact met ons op via info@fbn.nl  


Mist u een rekentool of verwijzing? Bericht ons via info@fbn.nl, zodat wij in overweging kunnen nemen de rekentool te bouwen of de verwijzing op te nemen.

Overzicht rekentools

Praktische verwijzingen voor de particulier

 

Rekentools

Box 3
Box 3 - wettelijke berekeningsmethode t/m 2022 (Via Juridica)
Box 3 - berekeningsmethode i.h.k.v. hersteloperatie t/m 2022 (Belastingdienst)

Ondernemer en onderneming
BV of eenmanszaak (BerekenHet)
Vermogen in privé of BV (BerekenHet)
Winst uit BV naar privé (BerekenHet)

Onroerende zaken
Aflossing annuïteitenlening (Belastingdienst)
Annuitaire geldlening (Via Juridica)
Bijleenregeling (Belastingdienst)
Aflossingsvrije eigenwoningschuld (Belastingdienst)
Hypotheek uit eigen BV (BerekenHet)
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR kosten koper (Via Juridica)
Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR vrij op naam (Via Juridica)

Pensioen en zorg
Lijfrentepremie, berekening jaarruimte (Belastingdienst)
Eigen bijdrage (CAK)
Ons nieuwe pensioen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Rente, levensverwachting en contante waarde
Omrekenen samengestelde rente en enkelvoudige rente (Via Juridica)
Levensverwachting, sterftekans en overlevingskans (Via Juridica)
Resterende levensverwachting (BerekenHet)
Contante waarde periodieke betaling (BerekenHet)

Schenken en erven
Schenkbelasting (Belastingdienst)
Schenking vrij van recht (BerekenHet)
Erfbelasting (Belastingdienst)
Waarde fictief vruchtgebruik (Via Juridica)
Renteberekening onderbedelingsvordering (Via Juridica)
Legaat vrij van recht (Breemans)
Bedrijfsopvolging (Breemans)
Verhuurde woningen (Breemans)
Voortzettingswaarde agrarische sector (Belastingdienst)

 

Praktische verwijzingen voor de particulier

Agrarisch recht
Aan de slag met de Omgevingswet (Rijksoverheid)

Echtscheiding
Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding (Rijksoverheid)
Online scheidingsplatform (Raad voor Rechtsbijstand)
Ouderschapsplan (Rijksoverheid)
Scheiden of uit elkaar gaan (Belastingdienst)
Standaardformulier mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen (Rijksoverheid)

Instanties en registers
Informatie over eigendom en gebruik van onroerende zaken (Het Kadaster)
Je regelt het bij de notaris (KNB)
Kamer van Koophandel (KvK)
Rechtspraak
Register Notariaat (KNB)
Schuldenwijzer deurwaarder (Schuldenwijzer)

Ondernemer en onderneming
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen (KNB)

Onroerende zaken
Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (Huurcommissie)
Energielabel zoeken (Rijksoverheid)
Koop een huis met extra zekerheid - NHG (Nationale Hypotheek Garantie)
Publieksversie Modelreglement Kleine VvE's (WMANL)

Pensioen en zorg
AOW-leeftijd berekenen (Rijksoverheid)
Overbruggingsuitkering wegens verhogen AOW-leeftijd (SVB)
Regelhulp (Rijksoverheid)

Samenwonen
Stappenplan samenlevingscontract (KNB)
Checklist samenlevingscontract (Rijksoverheid)

Schenken en erven
Checklists na overlijden (Alles over Erven)
BelastingTelefoon schenken en nabestaanden (Belastingdienst)
Aangifte inkomstenbelasting van een overledene (Belastingdienst)
Boedelbeschrijving (Rechtspraak)
Toegift.nl

Testament en levenstestament
Centraal testamentenregister (notaris.nl)
Checklist testament (KNB)
Volmacht en levenstestament (Goed Vertegenwoordigd)

Overzicht stroomschema's en visuals

Praktische verwijzingen voor de notaris

 

Stroomschema's en visuals

Overdrachtsbelasting
Stroomschema toepasselijk tarief overdrachtsbelasting (Via Juridica)
Stroomschema woning of niet-woning? (Via Juridica)

Vrijstellingen Successiewet
Stroomschema overgangsrecht verhoogde schenkvrijstelling eigen woning - cijfers 2022 (Via Juridica) 
Vrijstellingen erfbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen schenkbelasting (Via Juridica)

Partnerbegrip Successiewet
Stroomschema partnerbegrip in de Successiewet 1956 (Via Juridica)

Belastingrente
Stroomschema belastingrente erfbelasting (Via Juridica)

Wwft
Factsheet Trust-register (Databank Wwft)
Overzicht branches met verhoogd risico - pictogrammen (Databank Wwft)
Overzicht geografische risico's per land (Databank Wwft)
Schema identificatie en verificatie identiteit (Databank Wwft)
Schema indicatoren en risicosignalen (Databank Wwft)
Schema vaststellen risicoprofiel en monitoring (Databank Wwft)
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Wwft (Databank Wwft)
Stroomschema onderzoek herkomst middelen (Databank Wwft)
Stroomschema UBO-kwalificatie BV/NV (Databank Wwft)
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen (Databank Wwft)
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen (Databank Wwft)
Stroomschema Wwft-diensten (Databank Wwft)

Internationaal
Stroomschema Europese verklaring van erfrecht (Via Juridica)

 

Praktische verwijzingen voor de notaris

Agrarisch recht
Aan de slag met de Omgevingswet (Rijksoverheid)
Indienen pachtovereenkomsten (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Informatie over de Grondkamer (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Informatie over de Omgevingswet (MvBZK)
Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN)
Waardering van verpachte gronden 2019 (Belastingdienst)

Alimentatie en echtscheiding
Alimentatie Indexering (LBIO)
Beslisboom duur partneralimentatie (INA personen- en familierecht)
Ouderschapsplan (Rijksoverheid)

ANBI
ANBI-register (Belastingdienst)
Aanvraag ANBI-beschikking (Belastingdienst)
Standaardformulieren publicatieplicht (Belastingdienst)
Verzoek teruggaaf energiebelasting (Belastingdienst)

Appartementsrechten en vereniging van eigenaars
Nederland VvE
VvE recht
101 VvE vragen
Modelreglementen:
Modelreglement kleine VvE's 2021 splitsing
Publieksversie Modelreglements kleine VvE's
Modelreglement 2017 splitsing
Modelreglement 2006 splitsing
Modelreglement 2006 ondersplitsing
Modelreglement 1992 splitsing
Modelreglement 1987 service-flatgebouw
Modelreglement 1987 bijlage
Modelreglement 1983 splitsing
Modelreglement 1983 bijlage
Modelreglement 1973 splitsing
Transponeringstabel 1973, 1983, 1992 en 2006

Internationaal
Overzicht grensoverschrijdende situaties binnen EU (CNUE)
Aanschaf onroerende zaken in Europese landen (CNUE)
Europees e-justitieportaal (o.a. CNUE)
Europees Notarieel Netwerk (ENN)
Erfrecht en erfbelasting in Europa (verouderd, CNUE)
Family Property and Succession in EU Member States: National Reports on the Collected Data (PSEFS)
Testamentenregisters in Europa (CNUE)
Huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap in Europa (Europese Commissie)
Authenticiteit Europese akten (CNUE)
Minderjarigen en kwetsbare personen in Europa (CNUE)
Website informatie beschermingsmaatregelen in andere Europese landen (Europese Commissie)
Uitwisselen vertrouwelijke documenten met Europese notarissen (EUfides)
Overzicht Verdragen directe belastingen (Via Juridica)
Verdragenbank (Overheid.nl)

Notaris en aanverwante instanties
Basisregistratie Personen (Rijksoverheid)
Kadaster
Kamer van Koophandel (KvK)
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Notary letter (Advocatie)
Opvolgersarchief (Notaris.nl)
Overzicht van formulieren op rechtspraak.nl
Praktizijns-Sociëteit
Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid (KNB)
Tuchtrecht (Overheid.nl)
Wet- en regelgeving voor het notariaat (KNB)

Ondernemer en onderneming
Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening (Belastingdienst)
Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting (Belastingdienst)
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen (KNB)
Modelovereenkomsten in plaats van VAR (Belastingdienst)
Overzicht formulieren (KvK)

Onroerende zaken
Aanvraag gezamenlijke taxatie onroerende zaak (Belastingdienst)
Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten (Huurcommissie)
Modellen notariaat (Kadaster)
Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen (NCB)
Nieuwbouw (Bewust Nieuwbouw)
Stroomschema tarief overdrachtsbelasting (Via Juridica)
Tarieven Kadaster (Kadaster)
WOZ-waardeloket (Rijksoverheid)

Parlementaire toelichting
Kamerstukken tot 1995 (Koninklijke Bibliotheek)
Kamerstukken vanaf 1995 (Rijksoverheid)

Pensioen en zorg
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst)
Het CAK (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Regelhulp (Rijksoverheid)

Privacy en technologie
Hulp bij privacy (Autoriteit Persoonsgegevens)
Regelhulp AVG (Autoriteit Persoonsgegevens)
Blockchain (KvK)
Vereniging IT-Notaris

Schenken en erven
Aangifteformulier erfbelasting 2017201820192020 en 2021 (Belastingdienst)
Aanvraag voorlopige aanslag erfbelasting (Belastingdienst)
Aangifteformulier schenkbelasting 2017201820192020 en 2021 (Belastingdienst)
Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot of geregistreerd partner (NvB)
Erfgenamenonderzoek (CBG Centrum voor Familiegeschiedenis)
Formulieren aanvaarden nalatenschap (Rechtspraak.nl)
Checklist vooroverleg waardering onroerende zaak (Belastingdienst)
Navraag slapende tegoeden (NvB)
Tarief erf- en schenkbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen erfbelasting (Via Juridica)
Vrijstellingen schenkbelasting (Via Juridica)

Wettelijke rente
Hoogte wettelijke rente (De Nederlandsche Bank)