LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Procedureverloop
Hoge Raad, 19-04-2019, nr. 18/03134, ECLI:NL:HR:2019:629
Hof Den Bosch, 08-06-2018, nr. 16/03859 t/m 16/03863, ECLI:NL:GHSHE:2018:2463

Gerelateerde thema's
Eigenwoningschuld
Kosten voor verbetering of onderhoud eigen woning


Mail a friend

Casus
M en V hebben de hypothecaire lening op hun eigen woning in 2007 verhoogd met een bedrag van € 93.500 tot € 468.000. Het bedrag van de verhoging is in de aangiften aangemerkt als eigenwoningschuld en de rente daarover is in box 1 afgetrokken. Na het verstrijken van de navorderingstermijn over 2007 vraagt de Inspecteur M en V in 2013 om schriftelijke bewijsstukken. M en V konden dit bewijs niet leveren. De Inspecteur corrigeert de aangiften 2010 t/m 2012, omdat niet is voldaan aan art. 3.123 Wet IB 2001 dat voor renteaftrek verlangt dat de uitgaven met schrijftelijke bescheiden worden gestaafd. 

Hof
De Inspecteur heeft door pas zes jaar na de hypotheekverhoging en daarmee na het verstrijken van de navorderingstermijn voor het jaar 2007 te vragen om schriftelijke bescheiden, nadat hij eerst over de jaren 2007 t/m 2009 de aangiften had gevolgd, zijn recht om de stukken op te vragen verwerkt. Daarbij komt dat de Inspecteur ook de aangiften in de jaren 2013 t/m 2015 heeft gevolgd.

Hoge Raad
Uit art 3.123 Wet IB 2001 volgt niet dat de Inspecteur gebonden is aan een termijn van zes jaar of de navorderingstermijn om schriftelijke bescheiden op te vragen. Het oordeel van het Hof berust op een onjuiste rechtsopvatting zoals blijkt uit HR 21 september 2007 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.