LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Uitspraak

Geen plaats voor heropening vereffening omdat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan en BV is blijven bestaan

Uitspraak

Limiteringsregels oude recht van toepassing op alimentatieverzoek van voor 2020

Uitspraak

Handelsrente alleen verschuldigd over primaire betalingsverplichting uit handelsovereenkomst

Uitspraak

Besluit van VvE inhoudende toekenning exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke ruimte nietig wegens strijd met art. 5:139 BW

Uitspraak

Levensverzekeringsuitkering is quasi-legaat en vermindering is niet onredelijk

Uitspraak

Schriftelijkheidsvereiste was niet van toepassing bij verkoop woning door particulier aan vastgoedhandelaar

Uitspraak

Door terbeschikkingstelling van de woning aan dochter geen sprake meer van een eigen woning

Uitspraak

Plicht om overlijden vader binnen twaalf uur te melden aan familielid

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen beleggen in onroerend goed (art. 17 lid 3 WNA)

Kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing ingeval BRP-registratie huurder ontbreekt

Procedureverloop
Hoge Raad, 06-11-2020, nr. nr. 20/01752, ECLI:NL:HR:2020:1741
Hof Den Haag, 01-05-2020, nr. BK-19/00747, ECLI:NL:GHDHA:2020:887

Gerelateerde thema's
Kamerverhuurvrijstelling (art. 3.114 Wet IB 2001)
Tijdelijke verhuur (art. 3.113 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
V is eigenaar van een woning die voor haar als eigen woning kwalificeert in de zin van art. 3.111 Wet IB 2001. Een kamer in de woning wordt in 2016 voor een aantal periodes van maximaal een maand via Airbnb aan derden verhuurd voor in totaal € 1.629. De inspecteur heeft bij het vaststellen van de navorderingsaanslag € 1.140 (70% van de huurinkomsten) belast als voordelen uit het tijdelijk ter beschikking stellen van de eigen woning als bedoeld in art. 3.113 Wet IB 2001. In geschil is of de door V verkregen huurinkomsten terecht in de heffing zijn betrokken. 

Rechtbank
De Rechtbank meent dat de tekst van art. 3.113 Wet IB 2001 ziet op verhuur van de gehele woning en niet op een deel van de woning. Naar het oordeel van de Rechtbank kunnen inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning dan ook niet worden belast op grond van genoemd wetsartikel. De door V verkregen huurinkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van haar eigen woning zijn dus niet belast. Aan hetgeen partijen hebben aangevoerd over de kamerverhuurvrijstelling komt de Rechtbank niet meer toe. 

Hof
Het Hof komt tot een andere afweging dan de Rechtbank. Het Hof gaat uit van de veronderstelling (waarvan het Hof overigens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.