LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Procedureverloop
Hof Den Haag, 15-12-2022, nr. BK-22/00213, ECLI:NL:GHDHA:2022:2539

Gerelateerde thema's
Vrijstelling erfbelasting voor werknemer erflater (gevolgen testamentair loon, salaire differé en executeursloon) (art. 32 lid 1.10 SW)


Mail a friend

Casus
E is overleden. Hij heeft in zijn testament aan X, die werkzaamheden voor E heeft verricht, een bedrag van € 50.000 gelegateerd. X verweert zich tegen de door de Inspecteur opgelegde aanslag door een beroep te doen op de vrijstelling van art. 32 lid 1 aanhef en onder 10 SW (werknemersvrijsteling). De verkrijging moet niet alleen worden beschouwd als de voldoening aan een ter zake van de verrichte arbeid bestaande natuurlijke verbintenis, maar X moet ook als werknemer van E worden aangemerkt. De Rechtbank oordeelt dat uit niets blijkt dat dat X verplicht was voor E te werken of dat er een gezagsverhouding bestond tussen X en E. X stelt zich in hoger beroep niet langer op het standpunt dat de werknemersvijstelling van toepassing is, maar stelt dat sprake is van een schenking die is vrijgesteld van schenkbelasting op grond van art. 33 aanhef en onder 12 SW.

Hof
Het Hof overweegt dat de omstandigheid dat E zich gedrongen voelde aan X een legaat toe te kennen in verband met werkzaamheden die X voor hem heeft verricht, waarmee werd voldaan een een natuurlijke verbintenis, niet betekent dat sprake is van een verkrijging krachtens schenking. Het legaat is opgenomen in het testament van E. Het vorderingsrecht is ontstaan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.