LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Beleidsbesluiten

Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over verschil in belastingdruk tussen bouwrijpe en braakliggende grond

Beleidsbesluiten

Brief SvF: over vermindering pensioenaanspraken particuliere pensioen-BV's

Beleidsbesluiten

Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit (Vervallen, zie 2018-27139)

Beleidsbesluiten

Nieuwsbericht: verlenging termijn 13 WBR naar 36 maanden

Beleidsbesluiten

Verruiming termijn bij doorverkoop

Beleidsbesluiten

Teruggaaf van betaalde belasting

Beleidsbesluiten

Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (Vervallen, zie BLKB 2014-704M)

Beleidsbesluiten

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Beleidsbesluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning (Vervallen, zie DGB 2013/201M)

Open in nieuw venster

Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen

Instantie: Ministerie van Financiƫn
Datum: 19-09-2018
Nummer: 2018-155144
Besluit is vervallen: Nee
Gerelateerde thema's: Vrijstelling verenigingen en stichtingen
Samenvatting:

Stichtingen en verenigingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Dergelijke stichtingen en verenigingen worden subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien zij niet meer dan € 15.000 winst behalen in een kalenderjaar dan wel inclusief de voorafgaande vier kalenderjaren geen hogere winst hebben behaald dan € 75.000. Op verzoek kan worden gekozen om gedurende vijf jaar niet te worden vrijgesteld.
Over deze subjectieve vrijstelling is een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de toepassing van de winstgrenzen bijvoorbeeld wanneer sprake is van eindafrekeningswinst en over verliesverrekening over een vrijgestelde periode heen. Bij het besluit is een stappenplan gevoegd om te bepalen of een vereniging of stichting subjectief is vrijgesteld.

Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.