LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 27-03-2018, nr. 200.217.781/01 KG, ECLI:NL:GHAMS:2018:1035, Notamail 2018, nr 96
Rechtbank Amsterdam, 10-05-2017, nr. C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN, ECLI:NL:RBAMS:2017:3216, Notamail 2017, nr 133

Gerelateerde thema's
Reparatiehuwelijk


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1990 gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden waarin iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten. De huwelijkse voorwaarden zijn kort na de huwelijksdatum ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. V drijft een eenmanszaak en heeft ten behoeve van haar onderneming een kredietovereenkomst gesloten met bank B.
In 2014 wordt het huwelijk van M en V door echtscheiding ontbonden. Ruim drie maanden later huwen M en V opnieuw met elkaar.
In 2015 vordert B betaling van V uit hoofde van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, waarin de vordering van B op V is vastgesteld.
Na uitblijven van betaling heeft B in 2016 executoriaal derdenbeslag gelegd op de uitkering die M krijgt.
M en V stellen zich op het standpunt dat op grond van art. 1:166 BW (reparatiehuwelijk) hun huwelijkse voorwaarden, opgesteld in 1990, weer van toepassing zijn, zodat B zich niet op de uitkering van M kan verhalen.

Rechtbank
Art. 1:166 BW bepaalt dat indien gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen, alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege herleven, alsof geen echtscheiding heeft plaatsgevonden.
In casu is sprake van een dergelijk reparatiehuwelijk, zodat alle gevolgen van het eerste huwelijk van M en V herleven. De vraag is echter of de (herleefde) huwelijkse voorwaarden op grond van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.