LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Bij reparatiehuwelijk niet nodig om herleefde huwelijksvoorwaarden opnieuw in te schrijven

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 27-03-2018, nr. 200.217.781/01 KG, ECLI:NL:GHAMS:2018:1035, Notamail 2018, nr 96
Rechtbank Amsterdam, 10-05-2017, nr. C/13/627371 / KG ZA 17-437 CB/MN, ECLI:NL:RBAMS:2017:3216, Notamail 2017, nr 133

Gerelateerde thema's
Reparatiehuwelijk


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1990 gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden waarin iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten. De huwelijkse voorwaarden zijn kort na de huwelijksdatum ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. V drijft een eenmanszaak en heeft ten behoeve van haar onderneming een kredietovereenkomst gesloten met bank B.
In 2014 wordt het huwelijk van M en V door echtscheiding ontbonden. Ruim drie maanden later huwen M en V opnieuw met elkaar.
In 2015 vordert B betaling van V uit hoofde van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, waarin de vordering van B op V is vastgesteld.
Na uitblijven van betaling heeft B in 2016 executoriaal derdenbeslag gelegd op de uitkering die M krijgt.
M en V stellen zich op het standpunt dat op grond van art. 1:166 BW (reparatiehuwelijk) hun huwelijkse voorwaarden, opgesteld in 1990, weer van toepassing zijn, zodat B zich niet op de uitkering van M kan verhalen.

Rechtbank
Art. 1:166 BW bepaalt dat indien gescheiden echtgenoten met elkaar hertrouwen, alle gevolgen van het huwelijk van rechtswege herleven, alsof geen echtscheiding heeft plaatsgevonden.
In casu is sprake van een dergelijk reparatiehuwelijk, zodat alle gevolgen van het eerste huwelijk van M en V herleven. De vraag is echter of de (herleefde) huwelijkse voorwaarden op grond van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.