LOADING  
Fiscaal
Civiel
KLIK OP FISCAAL OF CIVIEL OM VERDER TE GAAN

NIEUWS

14 feb

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Rechtspraak

12 feb

Draagkracht alimentatieplichtige in verband met beëindiging maatschapsovereenkomst

Rechtspraak

1 feb

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Rechtspraak

19 dec

Aangaan huwelijkse voorwaarden inhoudende beperkte gemeenschap van bankrekening vormt geen schenking

Rechtspraak

4 dec

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Rechtspraak

4 dec

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Rechtspraak


Meer nieuws AANMELDEN NIEUWSBRIEF