LOADING  
Fiscaal
Civiel
KLIK OP FISCAAL OF CIVIEL OM VERDER TE GAAN

NIEUWS

20 jun

Proefprocedures forfaitaire rendementsheffing box 3: al dan niet strijd met recht op eigendom

Rechtspraak

17 jun

Op grond van de doel- en bezitseis van art. 4 WBR kwalificeert onderneming die opslagruimtes verhuurt als onroerendezaakrechtspersoon

Rechtspraak

6 jun

Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting

Rechtspraak

24 mei

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Rechtspraak

23 mei

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Rechtspraak

22 mei

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Rechtspraak


Meer nieuws AANMELDEN NIEUWSBRIEF