LOADING  
Fiscaal
Civiel
KLIK OP FISCAAL OF CIVIEL OM VERDER TE GAAN

NIEUWS

21 feb

Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend

Rechtspraak

16 feb

Art. 13a SW verlangt direct of indirect oorzakelijk verband tussen overlijden en waardestijging aandelen

Rechtspraak

8 feb

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Rechtspraak

8 feb

Bij tweetrapsmaking moet jaarlijks opgave worden gedaan conform de regeling voor vruchtgebruik

Rechtspraak

8 feb

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Toelichting

7 feb

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Rechtspraak


Meer nieuws AANMELDEN NIEUWSBRIEF