LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2022 | 06

Wwft-Alert 2022 | 06

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 april 2022
De redactie

1 Update stand van zaken UBO-register (Ministerie van Financiën)

Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken, zie ook Wwft-Alert 2022 | 05. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het UBO-register (TK 2021-22, 32545, 168).

1.1 Handhaving

Het niet voldoen aan de registratieplicht in het UBO-register betekent een overtreding van de Handelsregisterwet en is daarnaast een delict onder de Wet op de economische delicten. Dat betekent dat verschillende sancties opgelegd kunnen worden, waaronder een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, en in zeer uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf.
Voordat een sanctie wordt opgelegd, ontvangen juridische entiteiten per brief een laatste waarschuwing met een termijn om alsnog aan de registratieplicht te voldoen. Gelet op het aantal juridische entiteiten dat nog geen UBO-opgave heeft gedaan, is er onvoldoende capaciteit beschikbaar voor integrale handhaving. Dit heeft als gevolg dat de handhaving zoveel mogelijk risicogebaseerd wordt ingericht en voorrang wordt gegeven aan handhaving op juridische entiteiten met verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering. Op andere juridische entiteiten zal steekproefsgewijs worden gehandhaafd. 
In dit kader wordt ook uitvoering gegeven aan een motie inhoudende dat tot de uitspraak ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.