LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2021 | 09

Wwft-Alert 2021 | 09

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 juli 2021
De redactie

1 Wijziging terugmeldverplichting (art. 10c Wwft)

Het wetsvoorstel op grond waarvan het UBO-register voor trusts wordt ingevoerd, is aanhanging bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 35819). Onlangs is een nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend, met gevolgen voor de terugmeldverplichting uit art. 10c Wwft. Dit ziet niet alleen op de terugmeldverplichting met betrekking tot UBO's van trusts, maar ook op de terugmeldverplichting met betrekking tot UBO's van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

In de praktijk is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de informatie die bij een terugmelding moet worden verstrekt. Een enkele terugmelding dat sprake is van een discrepantie biedt doorgaans onvoldoende handvatten om de juridische entiteit te verzoeken om de gegevens omtrent de UBO('s) aan te passen.

Om de Wwft-instellingen meer duidelijkheid te bieden over wat nodig is voor een effectieve terugmelding, wordt aan art. 10c Wwft een nieuw lid 5 en lid 6 toegevoegd. Raadpleeg het Uittreksel regelgeving Wwft, waarin het voorgestelde art. 10c lid 5 en 6 Wwft zijn verwerkt.

Als gevolg van de nota van wijziging moet - om een terugmelding in behandeling te kunnen nemen - in de terugmelding duidelijk worden gemaakt welke juridische entiteit of juridische constructie het betreft, om welke UBO het gaat en wat de discrepantie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.