LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2020 | 05

Wwft-Alert 2020 | 05

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 april 2020
De redactie

1 Status wetsvoorstellen Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en UBO-register

Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer ingestemd met (onder meer) de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 35245) en de Implementatiewet

registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179).
De behandeling in de Eerste Kamer heeft echter even op zich laten wachten met als gevolg dat de uiterlijke implementatiedatum van 10 januari 2020 niet is gehaald.

Beide wetsvoorstellen zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming aangemerkt als implementatievoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn (9 april 2020, EK CXXXIX / 35300, D).

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 35245)

De plenaire behandeling (inclusief eventuele stemmingen) vindt op 21 april plaats.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179)
In maart 2020 heeft de Eerste Kamer voorlichting gevraagd over dit wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het verzoek betreft uitsluitend de vraag hoe de UBO-registratie van kerkgenootschappen zich verhoudt tot de AVG en andere regelingen, zoals de Handelsregisterwet 2007 en de ANBI-regeling, waarin eveneens een relatie wordt gelegd met de privacy (religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen) van bestuurders.

Op 15 april 2020 heeft de Eerste Kamer de voorlichting van de Raad ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.