LOADING  

Woonboten

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 1.1 - Begripsbepalingen Titel 1.2 - Inschrijvingen betreffende registergoederen Titel 4.2 - Overdracht van goederen en afstand van beperkte rechten Titel 9.4 - Recht van hypotheek

Fiscaal
Inkomstenbelasting