LOADING  

Wils(on)bekwaamheid

Civiel
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 2 - Rechtshandelingen
Titel 3 - Volmacht
Boek 7 - Bijzondere overeenkomsten
Titel 7.5 - De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling
Wet op het notarisambt
Titel 3 - De uitoefening van het notarisambt