LOADING  

Verjaring

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 8.2 - Verrekenbedingen
Boek 3 - Vermogensrecht
Titel 4.3 - Verkrijging en verlies door verjaring
Titel 11 - Rechtsvorderingen


Fiscaal
Successiewet
Overdrachtsbelasting

Verkrijging van onroerende zaken door verjaring (art. 3:99 - 3:102 BW)

Verkrijging van onroerende zaken door verjaring

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verjaring Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

Niet alleen rechten op roerende zaken of rechten aan toonder of order kunnen door verjaring worden verkregen, maar ook de eigendom van onroerende zaken en beperkte rechten daarop (art. 3:99 lid 1 BW). Daarvoor eist de wet dat de verkrijger de onroerende zaak gedurende een termijn van ten minste tien jaar bezit en dat dit bezit te goeder trouw is. Ontbreekt de goede trouw, dan kan onder omstandigheden onafgebroken bezit gedurende een termijn van twintig jaar tot verkrijging van de eigendom op grond van verjaring leiden.
De regels die betrekking hebben op de verkrijgende verjaring zijn van dwingend recht (art. 3:322 BW).

2 Bezit (als bezitter; houden voor zichzelf)

Om eigendom door verjaring van een registergoed te verkrijgen, eist art. 3:99 BW onder meer dat de verkrijger het 'bezit' van de zaak heeft. Bezit omschrijft de wet in art. 3:107 BW als het houden van een goed voor zichzelf. Of sprake is van bezit, dus of iemand voor zichzelf houdt, wordt naar verkeersopvattingen en op grond van uiterlijke feiten beoordeeld (art. 3:108 BW). Voor bezit is vereist dat degene die het goed onder zich heeft, pretendeert een recht te hebben. Het oude BW eiste voor verjaring dat het bezit ondubbelzinnig en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.