LOADING  

Vergoedingsrechten

Civiel
Boek 1 - Personen- en familierecht
Titel 6 - Rechten en verplichtingen van echtgenoten
Titel 7.1 - Algemene bepalingen


Fiscaal
Algemene wet inzake rijksbelastingen