LOADING  

Vennootschap onder firma

Civiel
Wetboek van Koophandel
Titel 3 - Van de vennootschap onder ene firma en van die bij wijze van geldschieting of "en commandite" genaamd


Fiscaal
Vennootschapsbelasting