LOADING  

UBO-check (cliëntenonderzoek)

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met UBO-check uit het cliëntenonderzoek van de Wwft.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten van belang zijn: