LOADING  

UBO-check (cliëntenonderzoek)

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 3.3 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek