LOADING  

Tegenstrijdig belang

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 2 - Verenigingen
Titel 4.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 5.5 - Bestuur en toezicht op het bestuur
Titel 6 - Stichtingen


In dit kennisdossier vindt u diverse fiscale en/of civiele toelichtingen die verband houden met het thema Tegenstrijdig belang.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

  • In WPNR 2021/7346, 'Tegenstrijdig belang verduidelijken in de statuten?' zijn twee modelteksten (omtrent tegenstrijdig belang) voor statuten terug te vinden.