LOADING  

Storting op aandelen

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 4.3 - Vermogen van de NV
Titel 5.3 - Vermogen van de BV


Bijeenbrengen van vermogen BV (art. 2:203 - 2:204b BW)

Bijeenbrengen van vermogen BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Besloten vennootschap, Storting op aandelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 januari 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

In afdeling 5.3 BW is geregeld hoe het vermogen van de BV wordt gevormd. De vorming van het vermogen kan zowel bij als na oprichting geschieden. Bij oprichting kan de inbreng op aandelen enerzijds worden gestort in geld en anderzijds in natura.

2 Storting in geld bij oprichting

Bij de oprichting van een BV kan in de eerste plaats in geld worden gestort (art. 2:191a BW). Het gestorte bedrag moet door de vennootschap worden aanvaard: zodoende stelt men vast dat de stortingen hebben plaatsgevonden en worden de aandeelhouders van hun stortingsplicht bevrijd. Door de aanvaarding wordt de vennootschap gebonden op grond van art. 2:203 lid 4 BW. Storting in vreemde valuta is mogelijk voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden omgewisseld in de valuta waarin de nominale waarde luidt (art. 2:191a lid 3 BW).

3 Storting in natura bij oprichting

Bij oprichting van een BV kan ook in natura worden ingebracht (art. 2:204a BW). De oprichters maken een beschrijving van de goederen die worden ingebracht en geven hierin aan welke waarde aan de goederen wordt toegekend en wat de toegepaste waarderingsmethode is. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van de goederen op de dag die is gelegen binnen zes ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.