LOADING  

Stichting

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 6 - Stichtingen
Boek 4 - Erfrecht
Titel 5.4 - Stichtingen opgericht bij uiterste wil


Fiscaal
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Steunstichting SBBI en erfbelasting (art. 32 SW)

Steunstichting SBBI en erfbelasting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stichting, Goede doelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. P.M. Pipping-van der Storm (Senior Belastingadviseur bij Actan Adviseurs & Accountants)

1 Algemeen

De vrijstellingen voor een steunstichting SBBI zijn met het in werking treden van de Fiscale verzamelwet 2012 in de Successiewet 1956 opgenomen. Door de Geefwet werd de steunstichting SBBI in de AWR opgenomen (art. 5d AWR). Aanvankelijk was niet voorzien in een algehele vrijstelling voor een verkrijging krachtens erfrecht of schenking door een steunstichting SBBI. Aan de alsnog ingevoerde vrijstellingen is terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2012. Voor verkrijgingen van een steunstichting SBBI kent de Successiewet geen vrijstelling. Indien de steunstichting SBBI schenkt aan een ANBI of aan een SBBI, dan is die verkrijging wel vrijgesteld, omdat voor verkrijgingen krachtens schenking door deze instellingen een zelfstandige vrijstelling geldt.
 
Van erfbelasting is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door een steunstichting SBBI, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn bestemd voor de realisatie van de doelstelling van de steunstichting (art. 32 lid 1 sub 9 SW).

Men moet er op bedacht zijn dat een stichting slechts gedurende één jaar als steunstichting SBBI kan worden aangemerkt. Hiermee zal bij het opstellen van het testament rekening moeten worden gehouden.

2 Kwalificatie als steunstichting SBBI

Voor deze vrijstelling moet de stichting kwalificeren als een steunstichting SBBI. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in art. 1f ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.