LOADING  

Stichting

Civiel
Boek 2 - Rechtspersonen
Titel 6 - Stichtingen
Boek 4 - Erfrecht
Titel 5.4 - Stichtingen opgericht bij uiterste wil


Fiscaal
Successiewet
Vennootschapsbelasting
Algemene wet inzake rijksbelastingen

Ontbinding stichting (art. 2:296 en 2:301 BW)

Ontbinding stichting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Stichting Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Naast de algemene ontbindingsmogelijkheden uit art. 2:19 BW, art. 2:20 BW en art. 2:21 BW (de ontbindingmogelijkheid uit art. 2:19a BW geldt niet voor de stichting), kan de Rechtbank overgaan tot ontbinding van een stichting op grond van art. 2:301 BW. Enerzijds kan op grond van deze bepaling een stichting worden ontbonden omdat haar vermogen ontoereikend is en zal blijven om het doel te bereiken. Anderzijds kan een stichting worden ontbonden omdat het doel is bereikt of niet meer kan worden bereikt. Hierbij geldt de voorwaarde dat wijziging van het doel niet tot de mogelijkheden behoort.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen ontbinding op verzoek en ambtshalve ontbinding.

2 Ontbinding op verzoek

Ontbinding op verzoek kan geschieden nadat een (direct) belanghebbende of het openbaar ministerie daartoe een verzoek heeft gedaan bij de Rechtbank (art. 2:301 lid 1 BW). Of sprake is van een belanghebbende wordt getoetst aan de hand van de zogenoemde twee kringenleer. Een voorbeeld van een zaak waarin deze twee kringenleer aan bod kwam, is een uitspraak van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (nr 17/03536, ECLI:NL:HR:2018:1900). 
Rechtbank Amsterdam heeft in een reeks uitspraken de ontbindingsvordering ex art. 2:301 BW, ingesteld door het Openbaar Ministerie, toegewezen (1 juni 2017, nr 618919 / HA ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.